رفتن به محتوای اصلی
x

تقاضای صدور مدارک دانش آموختگان

 

  • در شرایط خاص، پاسخگوئی تلفن در ساعات 8 لغایت 9 و 13 لغایت 14 پیش بینی شده و خارج از این ساعات از پاسخگوئی تلفنی معذوریم.
  • فیش هزار تومانی به شماره حساب 4001083103021983 کد شناسه : 380083161124400500103025000000 شماره شبا 570100004001083103021983IR به نام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه (خزانه بانک مرکزی) و یا به سامانه https://epay.mui.ac.ir جهت واریز به شماره حساب 4001083103021983  با کد شناسه: 380083161124400500103025000000 اقدام نمائید.

       

  • شایان ذکر است حداقل زمان ممکن جهت ارسال مدارک تحصیلی 3 ماه کاری از تاریخ تکمیل و اصلاح مدارک توسط فرد متقاضی می باشد.

 

آیکون دانش آموختگانمتقاضیان اخذ مدرک تحصیلی

آیکون دانش آموختگاندانش آموختگان جدید

 

فرم ها

    

  عضویت در انجمن دانش آموختگان