رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی مدیریت تحصیلات تکمیلی

.2

دكتر علی جهانیان نجف آبادی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

رشته تحصیلی:بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:8001- ۳۷۹۲3816-۰۳۱

پست الکترونیک: jahanian@pharm.mui.ac.ir

واحدهای زیرمجموعه:

 وظايف و مسئوليتها:

  • مدیریت، پشتیبانی علمی، فنی، هدایت و نظارت بر اداره تحصیلات تکمیلی و بورس ها
  •  توسعه و بهبود ساختار آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • برآورد نیازهای نیروی انسانی و تجهیزاتی این دوره ها 
  • برنامه ریزی برای ایجاد رشته های جدید در محدوده امکانات دانشگاه
  • دستیابی به پيشرفتهاي علمي، پژوهشی و فن آوری فراگیران تحصیلات تکمیلی و ...