رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی مدیریت امور آموزشی

 

.2

 مدیر امور آموزشی دانشگاه 

دکتر اکبر کلاهدوزان

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:۳۷۹۲۸۰۲۱- ۰۳۱

پست الکترونیک:

 

واحدهای زیرمجموعه:

 وظائف و مسئولیتها:

  • تدوام بازنگری و اصلاح فرآیندهای آموزشی با تأکید بر برنامه ریزی برای حضور حداقلی فراگیران برای انجام و پیگیری امور اداری در اداره آموزش معاونت آموزشی از طریق تقویت ارائه خدمات به صورت الکترونیک و غیرحضوری.
  • برنامه ریزی برای تداوم عمل به آیین نامه ها و مقررات آموزشی، اطلاع رسانی به فراگیران و نظارت بر حسن اجرای آن توسط ادارات امور آموزشی معاونت آموزشی و دانشکده ها.
  • پیش بینی راهکارهای مناسب  برای ثبت نام سال تحصیلی آینده.
  • اتخاذ تدابیر مناسب برای تدوام آموزش مجازی طبق تقویم آموزشی و پایش مستمر کمی و کیفی آن.
  • بررسی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمون های مجازی برگزار شده در تابستان سال جاری و اتخاذ روش های مناسب برای برطرف نمودن چالش های شناسایی شده و ارتقای کیفی آن ها.
  • اتخاذ روش های مناسب برای ارائه آموزش های بالینی متناسب با شرایط منتج از بحران همه گیری بیماری کووید 19 و همچنین برنامه ریزی برای ارائه دروس عملی و آزمایشگاهی که امکان آموزش آن ها به صورت مجازی میسر است.
  • برنامه ریزی برای تداوم پایش عملکرد ادارات آموزشی دانشکده ها.
  • مشارکت فعال در شوراهای آموزشی، آموزش بالینی، هماهنگی آموزش بین الملل، کمیسیون موارد خاص، پیگیری مصوبات مرتبط، نظارت بر اجرا و برنامه ریزی برای کسب اطمینان از اجرای مصوبات
  • سایر امور محوله