رفتن به محتوای اصلی
x

مشاور معاون آموزشی در امور مالی و پشتیبانی

.302

دکتر محمد شماس اصفهانی

مدرک تحصیلی: دکتری

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰۱۸- ۰۳۱ 

واحد های زیر مجموعه:

اداره امور آزمون ها 

امور اداری

امور مالی و حسابداری

کارپردازی

دبیرخانه

وظایف و مسئولیتها:

  • برنامه ­ریزی به منظور ایجاد نظم و انضباط اداری و اجرای مقررات اداری.
  • برنامه ­ریزی به منظور مدیریت مطلوب منابع انسانی و اجرای آن.
  • ارزیابی نیازهای تدارکاتی معاونت آموزشی و واحدهای تحت پوشش.
  • نیازسنجی تجهیزات آموزشی مدیریت­ ها، دانشکده ­ها و بیمارستان­های آموزشی از طریق دانشکده ­های مربوطه و سایر واحدهای تحت پوشش.
  • اولویت­ بندی و برنامه­ ریزی به منظور تأمین اقلام مورد نیاز بر اساس نتایج نیازسنجی، اولویت و منابع موجود.
  • پیگیری تحقق بودجه ­های تخصیص یافته به حوزه معاونت آموزشی.