رفتن به محتوای اصلی
x

کارگروه ارتقاء کیفیت آموزشی

 

منهاجی

محمد جواد منهاجی

مسئول کارگروه ارتقاء کیفیت

رشته تحصیلی:ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:37928201

پست الکترونیک:

       
       

 

 

معرفی واحد: به موجب مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 92/۱۱/2، کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با هدف حفظ مقررات آموزشی و ارتقاء آن و اجرای یکسان در سطح دانشکده ها و اصلاح فرآیندهای جاری تشکیل گردیده است.

 

اعضای کارگروه : مدیر امور آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، معاون مدیر امور آموزشی، مشاور معاون آموزشی در امور اداری، مالی وپشتیبانی، مسئول کارگروه، رئیس اداره خدمات آموزشی، رئیس اداره تحصیلات تکمیلی، رئیس اداره دانش آموختگان، رئیس اداره آمار وخدمات ماشینی، کارشناسان کارگروه.

وظایف و مسئولیتها:

  • کلیه امور مربوط به کارگروه ارتقاء کیفیت شامل:
  • تعیین زمان برگزاری جلسات و هماهنگی با اعضاء برای حضور در جلسه، تهیه دستور جلسه، کارشناسی موارد ارجاع شده به کارگروه، تهیه گزارش جلسات و ابلاغ آن به ادارات تابعه، پیگیری مصوبات کارگروه.
  • کلیه امور مربوط به کمیسیون موارد خاص دانشگاه شامل:
  • پیگیری تشکیل جلسه، تهیه و تدوین دستور جلسات و خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان، تهیه و ارسال صورتجلسات .
  • کلیه امور مربوط به کمیته منطقه ای ۷ دانشگاههای علوم پزشکی شامل: هماهنگی با دانشگاههای علوم پزشکی عضو منطقه ۷ کشور (علوم پزشکی اصفهان، شهیدصدوقی یزد، کاشان، شهرکرد) برای تشکیل جلسات ، ارسال دعوتنامه برای اعضاء، تهیه و تدوین دستور جلسات با هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی عضو کمیته، شرکت درجلسات کمیته، تهیه صورتجلسه و ارسال به مراجع ذیربط.
  • کلیه امور مربوط به شورای آموزشی دانشگاه شامل:
  • تنظیم تقویم برگزاری جلسات، تهیه وارسال دستور جلسه ودعوتنامه برای اعضاء، کارشناسی موارد ارجاع شده به شورا، شرکت در جلسات شورا، تهیه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات کلی به مراجع ذیربط، پیگیری مصوبات.
  • کارشناسی ومکاتبه در موضوعات مختلف که ازطرف مشاور معاون آموزشی درامور آموزشی ارجاع می گردد.