رفتن به محتوای اصلی
x

مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی

 

دکتر پرویز کاشفی

مشاور عالی معاون آموزشی دانشگاه و مسئول امور آموزش تخصصی و فوق تخصصی و دستیاران گروه­های بالینی معاونت آموزشی

رشته تحصیلی: بیهوشی

.0.

رتبه علمی: استاد

شماره تماس :37923801

پست الكترونيك:

واحدهای زیر مجموعه:

اداره تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه

 بخشی از وظايف و مسئوليتهاي معاون آموزشي:

  • توسعه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی دانشگاه در حوزه تخصصی و فوق تخصصی
  • پیگیری راه اندازی رشته های جدید 
  • برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی
  • توسعه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی دانشگاه در حوزه تخصصی و فوق تخصصی
  • پیگیری راه اندازی رشته های جدید و برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و...