رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه امور هیئت علمی

خانم دکتر نسترن ایزدی

 

 دکتر نسترن ایزدی مود

 دبیر امور هیات علمی دانشگاه

رشته تحصیلی: دکتری سم شناسی بالینی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس : ۳۷۹۲۸۰۲۱- ۰۳۱

پست الکترونیک : izadi@med.mui.ac.ir

واحدهای زیر مجموعه:

 

  • وظایف و مسئولیتها:
  • همکاری با مدیریت ها و واحدهای ذیربط حوزه و هماهنگی با روسای محترم دانشکده ها
  • بهینه سازی ساختار و فرآیندهای مدیریت امور هیأت علمی دانشگاه در حیطه های نیازسنجی
  • تعیین حداقل های مورد انتظار از همکاران هیات علمی در سطوح مختلف استخدامی
  • تعیین اولویت های استخدامی و انجام فراخوان، استخدام هیات علمی
  • بکارگیری متعهدین خدمت
  • ارتقاء پایه و مرتبه در چارچوب مجوزهای ابلاغی، ضوابط، آیین نامه ها و دستور العمل های وزارت متبوع و دانشگاه اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات و آیین نامه های مرتبط
  • نظارت بر واحدهای ذیربط حوزه،
  • فراهم نمودن شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه های علمی دانشگاه
  • استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله