رفتن به محتوای اصلی
x

امور شهریه پردازان

 

اداره امور شهریه پردازان

 

اقبالی

 احمدرضا اقبالی                                              

مسئول امور شهریه معاونت آموزشی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

شماره تماس :  37928012-031       

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

1

فاطمه هاشمی

انجام امور شهریه کلیه دانشجویان شهریه پرداز

8012-8038

2 عاطفه قربانی انجام امور شهریه کلیه دانشجویان شهریه پرداز 03137928038