رفتن به محتوای اصلی
x

اداره دانش آموختگان

دکتر نوش مهر

دکتر فاطمه نوش مهر

 

رئیس اداره دانش آموختگان

رشته تحصیلی: پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی

پست الکترونیک: graduationoffice@edu.mui.ac.ir

شماره تماس: 37928053

باستحضار میرساند خدمات اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت غیر حضوری ارائه می گردد و جهت درخواست دانشنامه و ریز نمرات و مستندات دانش آموختگی به سامانه صدور غیر حضوری به آدرس mui.ac.ir/fa/graduate/فرم-ها

مراجعه نموده و از هر گونه مراجعه حضوری جدا خودداری نمائید.

QR کد صدور مدارک دانش آموختگان

.3

 

کارشناسان:

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی کارشناس


تلفن تماس

 

 

شرح وظایف

عکس

1

 

خانم اسد

37928052

کلیه مکاتبات، مجوزها و فرم فراغت از تحصیل مقاطع کاردانی – کارشناسی ناپیوسته

خانم اسد

2

 

آقای ترابی

37928056

کلیه مکاتبات، مجوزها و فرم فراغت از تحصیل مقاطع ارشد و PHD

آقای ترابی

3

 

خانم جانقربانی

37928051

کلیه مکاتبات، مجوزها و فرم فراغت از تحصیل دندانپزشکی عمومی و تخصصی و داروسازی 

خانم جانقربانی

4

خانم حسینی

 

37928055

مکاتبات مقطع پزشکی عمومی

خانم حسینی

5

خانم خادمی

 

37928065

مجوزها و مکاتبات مقطع تخصص و امور بین الملل

خانم خادمی

6

آقای رجائیان

 

37928202

مجوزهای مقطع کارشناسی پیوسته

آقای رجائیان

7

خانم زراعت دوست

 

37928061

مجوزهای مقطع پزشکی عمومی

خانم زراعت دوست

8

خانم سویزی

 

37928060

مکاتبات مقطع کارشناسی پیوسته و فرم فراغت کارشناسی پیوسته

خانم سویزی

9

خانم شفیعی

 

37928071

صدور دانشنامه کلیه مقاطع - پرتال فرم فراغت ازتحصیل کلیه رشته ها - وارد کردن اطلاعات دانشجویان در سیستم، تائید و ارجاع سامانه غیر حضوری به کارشناسان

خانم شفیعی

10

خانم طغیانی

 

37928163

بررسی وتائید کلیه مکاتبات فیزیکی ،ریزنمرات ، دانشنامه و فرم های  فراغت کلیه رشته ها، ارجاع مکاتبات اتوماسیون به کارشناسان

خانم طغیانی

11

خانم نعمتی

37928066

کلیه گواهینامه های موقت تمام مقاطع به جز کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

خانم نعمتی

12

خانم نوروزی

 

37928096

مکاتبات و مجوزها و فرم فراغت مقطع فوق تخصصی و فلوشیپ و فرم فراغت از تحصیل مقطع پزشکی عمومی و تخصصی

خانم نوروزی

 

وظایف و مسئولیت ها:

 • بررسی و تأیید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
 • صدور تأییدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور تأییدیه نظام پزشکی به امور آزمایشگاهی، کانون وکلای دادگستری در کلیه مقاطع
 •  صدور تأییدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
 • صدور تأییدیه ضریب kدر کلیه رشته های تخصصی بالینی - دندانپزشکی - فوق تخصصی - Ph.D
 • صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
 •  صدور مکاتبه امور پروانه ها در کلیه رشته ها
 • مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
 • اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته و مقطع
 • مکاتبه جهت جذب اعضای هیأت علمی
 • بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
 • اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
 • اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
 • صدور گواهینامه پایان دوره تخصصی فلوشیپ در کلیه رشته های تخصصی
 • صدور گواهی نمرات ارتقاء دانشگاه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی
 • تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
 • صدورمجوز تحویل مدرک پایان دوره درمقاطع کاردانی - کارشناسی و فلوشیپ - تکمیلی . BS
 • صدور دانشنامه المثنی
 • صدور ریز نمرات المثنی
 • صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS
 • صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی
 • صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
 • برآورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • برآورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
 • تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
 • تحویل ریز نمرات در کلیه رشته های تحصیلی
 • پاسخگویی به کلیه استعلام ها ودرخواست های وزارت امور خارجه
 • پاسخگویی به کلیه استعلام ها ودرخواست های وزارت متبوع
 • تأیید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
 • تکمیل و تأیید استعلام های مؤسسات و سازمان های خارج از کشور جهت ادامه تحصیل و یا اشتغال به کار
 • کلیه مکاتبات عندالزوم