رفتن به محتوای اصلی
x

اداره دانش آموختگان

دکتر نوش مهر

دکتر فاطمه نوش مهر

 

رئیس اداره دانش آموختگان

رشته تحصیلی: پزشکی

مدرک تحصیلی: عمومی

پست الکترونیک: graduationoffice@edu.mui.ac.ir

شماره تماس: 37928053

باستحضار میرساند خدمات اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت غیر حضوری ارائه می گردد و جهت درخواست دانشنامه و ریز نمرات و مستندات دانش آموختگی به سامانه صدور غیر حضوری به آدرس mui.ac.ir/fa/graduate/فرم-ها

مراجعه نموده و از هر گونه مراجعه حضوری جدا خودداری نمائید.

در شرایط خاص پاسخگوئی تلفن در ساعات 8 لغایت 9 و 13 لغایت 14  پیش بینی شده و خارج از این ساعات از پاسخگوئی تلفنی معذوریم.

QR کد صدور مدارک دانش آموختگان

.3

ساعات پاسخگویی حضوری برای تأیید مدارک خروج از کشور 9 تا 12 می باشد.

 

تلفن تماس

 

 

شرح وظایف

 

نام و نام خانوادگی کارشناس

 

ردیف

37928052

مجوز کارشناسی ارشد و پی اچ دی – فرم فراغت از تحصیل ارشد و پی اچ دی

خانم اسد

1

 

37928056

کلیه مکاتبات پی اچ دی - فرم فراغت از تحصیل پزشکی - فرم فراغت ازتحصیل تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی – مکاتبات بین الملل و ایمیل دانشگاه – مکاتبات فرم 12

آقای ترابی

2

 

37928051

مجوز کارشناسی

خانم جانقربانی

3

 

37928055

مکاتبات کارشناسی ( پیراپزشکی و پزشکی – تغذیه – مدیریت – بهداشت - توانبخشی و فناوری های نوین – پرستاری - تأییدیه تحصیلی )، فرم فراغت کلیه رشته های کارشناسی

خانم حسینی

 

4

37928065

مجوزهای تخصصی - مکاتبات تخصصی – فوق تخصصی - فلوشیپ

خانم خادمی

 

5

37928202

کاردانی – کارشناسی ناپیوسته

آقای رجائیان

 

6

37928061

مکاتبات پزشکی

خانم زراعت دوست

 

7

37928060

مجوز پزشکی

خانم سویزی

 

8

37928071

دانشنامه - فرم فراغت ازتحصیل کلیه رشته ها - پرتال کلیه رشته ها - وارد کردن اطلاعات دانشجویان در سیستم – کارتابل های فیزیکی و...

خانم شفیعی

 

9

37928163

بررسی وتأیید کلیه مکاتبات، فرم های فراغت، کارتابل های فیزیکی 

خانم طغیانی

 

10

37928066 کلیه مکاتبات ارشد - گواهی موقت کارشناسی – گواهی موقت کارشناسی ارشد خانم نعمتی 11

37928096

مجوز و مکاتبات دندانپزشکی، تخصص دندانپزشکی وفلوشیپ – فرم فراغت دندانپزشکی مجوز و مکاتبات داروسازی و فرم فراغت از تحصیل داروسازی

خانم نوروزی

 

12

 

 

وظایف و مسئولیت ها:

 • بررسی و تأیید فراغت از تحصیل دانش آموختگان و اعلام به وزارت متبوع
 • صدور تأییدیه تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور مجوز تحویل مدارک در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی موقت تحصیلی در کلیه مقاطع
 • صدور تأییدیه نظام پزشکی به امور آزمایشگاهی، کانون وکلای دادگستری در کلیه مقاطع
 •  صدور تأییدیه طرح نیروی انسانی در کلیه مقاطع
 • صدور تأییدیه ضریب kدر کلیه رشته های تخصصی بالینی - دندانپزشکی - فوق تخصصی - Ph.D
 • صدور ریز نمرات بصورت مکانیزه در کلیه مقاطع
 •  صدور مکاتبه امور پروانه ها در کلیه رشته ها
 • مکاتبه جهت اسامی نخبگان در کلیه رشته ها
 • اعلام اسامی رتبه های برتر هر رشته و مقطع
 • مکاتبه جهت جذب اعضای هیأت علمی
 • بر آورد هزینه و تعیین میزان بدهی دانش آموختگان متقاضی تقسیط بدهی تعهدات آموزش رایگان در کلیه رشته ها
 • اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در کلیه رشته ها
 • اعلام رتبه های برتر جهت دانش آموختگان متقاضی طرح نیروی انسانی در کلیه رشته ها
 • اعلام معدل کلیه دانش آموختگان جهت استخدام در دوایر دولتی در کلیه رشته ها
 • صدور گواهینامه پایان دوره تخصصی فلوشیپ در کلیه رشته های تخصصی
 • صدور گواهی نمرات ارتقاء دانشگاه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی
 • تعیین میزان تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی
 • صدورمجوز تحویل مدرک پایان دوره درمقاطع کاردانی - کارشناسی و فلوشیپ - تکمیلی . BS
 • صدور دانشنامه المثنی
 • صدور ریز نمرات المثنی
 • صدور دانشنامه و ریز نمرات پایان تحصیلات جهت دوره تکمیلی BS
 • صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی اتباع غیر ایرانی
 • صدور مجوزتحویل مدرک تحصیلی به وراث
 • برآورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان انصرافی
 • برآورد تعهدات آموزش رایگان و هزینه های تحصیلی دانشجویان اخراجی
 • تحویل دانشنامه ها در کلیه رشته های تحصیلی
 • تحویل ریز نمرات در کلیه رشته های تحصیلی
 • پاسخگویی به کلیه استعلام ها ودرخواست های وزارت امور خارجه
 • پاسخگویی به کلیه استعلام ها ودرخواست های وزارت متبوع
 • تأیید ترجمه مدارک تحصیلی دانش آموختگان
 • تکمیل و تأیید استعلام های مؤسسات و سازمان های خارج از کشور جهت ادامه تحصیل و یا اشتغال به کار
 • کلیه مکاتبات عندالزوم