رفتن به محتوای اصلی
x

خدمات الکترونیک

سامانه های دانشجویان -دانش آموختگان سامانه های کارکنان -هیات علمی
سامانه آزمون های الکترونیکی دانشگاه  مدیریت سامانه دانش آموختگان       
سامانه آموزش مجازی بایگانی پرونده الکترونیکی دانشجویان   
سامانه هم آوا سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان         
سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود  دستورالعمل نصب و تنظیمات مربوط به سامانه سما   
 سامانه مهمانی و انتقالی دانشجویان پورتال جامع آموزش دندانپزشکی
لاگ بوک الکترونیکی           سامانه پورتال جامع آموزش پزشکی
 سامانه پایش و ارزشیابی اساتید                  اتوماسیون اداری کارکنان         
 پست الکترونیک  سامانه فراخوان تعهدات قانونی
  اپلیکیشن مکان یاب و راهنمای دانشگاه  سامانه مدیریت ثبت نام 
  خدمات اینترنت نرم افزار گسترده اطلاعات هیئت علمی
  تقاضای صدور مدرک دانش آموختگی  سامانه گزارشگیری و آنالیز آزمون ها
سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود فایل های آموزشی اتوماسیون اداری
سامانه هم آوا آموزش هم آوا اساتید
آموزش سامانه هم آوا  
شناسنامه گروه های آموزشی  

 

دانشجویان 

جدیدالورود

منوی دانشجویان

منوی اعضای هیئت علمی