رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش سامانه هم آوا

سلام و احترام خدمت همکاران محترم 

دوره آموزش سامانه هم آوا (مدرس سرکار خانم مهندس لیلا امین الرعایا)

لینک مشاهده

آموزش کاربران سامانه :

 

سیستم آموزش - انتخاب واحد جمعی 

 

سیستم آموزش - حذف واحد جمعی

 

سیستم آموزش - کاتالوگ رشته

 

سیستم آموزش - تغییر جمعی قانون آموزشی 

 

سیستم آموزش - تخصیص استاد مشاور

 

سیستم آموزش - فرآیند امتحانات دانشجویان

 

سیستم آموزش - فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو

 

سیستم آموزش - فرم درس

 

سیستم آموزش - فرم اساتید

 

سیستم آموزش - برنامه هفتگی اساتید

 

سیستم آموزش - تغییر وضعیت دانشجو

 

سیستم آموزش - انتخاب واحد بجای دانشجو

 

سیستم آموزش - اصلاح سوابق

 

سیستم آموزش - تأییدیه و برنامه هفتگی دانشجو

 

سیستم آموزش - ارائه درس

 

سیستم آموزش - بروزرسانی معدل

 

سیستم آموزش - کارنامه دانشجویان 

 

سیستم آموزش - مکاتبات

 

سیستم آموزش - گزارش پویا

 

سیستم آموزش - گزارش آمار تفکیک دانشجویان

 

سیستم آموزش - نحوه اخذ سوابق تحصیلی آزمون های جامع

 

آموزش زیر سیستم ها : 

 

سیستم ارزشیابی 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Evaluation/Evaluation.mp4

 

سیستم مدیریت درخواست ها 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/MDemand.mp4

 

سیستم مالی👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Financial/Financial.mp4

 

سیستم دوره های علوم پزشکی 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/MedicalRotation/Medical.mp4

 

سیستم ثبت نام پذیرفته شدگان ، جدیدالورود👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Aplicants/Aplicants.mp4

 

سیستم استعداد درخشان👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Talented/Talented.mp4

 

سیستم ستاد شاهد 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/MartyrVeteran/MartyrVeteran.mp4

 

عنوان دسترسی : 

 ➕مشاهده گزارش معدل گروه درس دانشجویان آزمون جامع

 

 

سیستم آموزش - گزارش معدل درس دانشجویان آزمون جامع 

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/StudentLessonGroupAverageReport.mp4

 

سیستم آموزش - گروه های درس آزمون جامع 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/EducationUser/ComprehensiveExamLessonGroups.mp4

 

پنل کاربری دانشجویان 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Students/StudentD.mp4

 

 

آموزش پنل اساتید 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Professor/ProfessorsD.mp4

 

 

لینک فیلم آموزشی در خصوص بازه انتخاب واحد ویژه کارشناسان آموزش دانشگاه 👇

 

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/SamaDay/TermLessonsTips.mp4

 

 

 

سیستم مدیریت درخواست ها - راهنمای آموزشی جهت ثبت درخواست توسط دانشجویان 👇

 

 

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/DemandStudentRequests.mp4

سیستم مدیریت درخواست ها - راهنمای آموزشی جهت بررسی کارشناسان آموزش 👇

 

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/DemandStaff.mp4

 

سیستم مدیریت درخواست ها - آموزش نحوه تنظیمات برای درخواست های پیش فرض 👇

http://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/Demand-Adminuser.mp4

 

سیستم مدیریت درخواست ها - آموزش نحوه بررسی کارشناسان 👇

https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/DemandStaff.mp4

 

سیستم مدیریت درخواست ها - آموزش ارسال درخواست توسط دانشجویان 👇

https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/DemandStudentRequests.mp4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش مدیران سیستم : 

سیستم آموزش - مدیریت گروه های کاربری
 

سیستم آموزش - اطلاعات پایه
 

سیستم آموزش - زمانبندی خاص ثبت نمره
 

سیستم آموزش - زمانبندی ثبت نمرات 
 

سیستم آموزش - ورود به سامانه هم آوا

 

سیستم آموزش - مدیریت کاربری کاربران
 

سیستم آموزش - منوی سامانه هم آوا
 

سیستم آموزش - اطلاعیه ها
 

سیستم آموزش - قوانین آموزشی
 

سیستم آموزش - نیمسال ها
 

سیستم آموزش - زمانبندی نیمسال ها
 

سیستم آموزش - انتخاب واحد جمعی 
 

سیستم آموزش - حذف واحد جمعی
 

سیستم آموزش - کاتالوگ رشته
 

سیستم آموزش - تغییر جمعی قانون آموزشی 
 

سیستم آموزش - تخصیص استاد مشاور
 

سیستم آموزش - فرآیند امتحانات دانشجویان
 

سیستم آموزش - فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو
 

سیستم آموزش - فرم درس
 

سیستم آموزش - فرم اساتید
 

سیستم آموزش - برنامه هفتگی اساتید
 

سیستم آموزش - تغییر وضعیت دانشجو
 

سیستم آموزش - انتخاب واحد بجای دانشجو
 

سیستم آموزش - اصلاح سوابق
 

سیستم آموزش - تأییدیه و برنامه هفتگی دانشجو
 

سیستم آموزش - ارائه درس
 

سیستم آموزش - بروزرسانی معدل
 

سیستم آموزش - کارنامه دانشجویان 
 

سیستم آموزش - مکاتبات
 

سیستم آموزش - گزارش پویا
 

سیستم آموزش - گزارش آمار تفکیک دانشجویان
 

آموزش زیر سیستم ها : 

سیستم ارزشیابی 👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Evaluation/Evaluation.mp4

سیستم مدیریت درخواست ها 👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Demand/MDemand.mp4

سیستم مالی👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Financial/Financial.mp4

سیستم دوره های علوم پزشکی 👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Education/MedicalRotation/Medical.mp4

سیستم ثبت نام پذیرفته شدگان ، جدیدالورود👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Aplicants/Aplicants.mp4

سیستم استعداد درخشان👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/Talented/Talented.mp4

سیستم ستاد شاهد 👇
https://download.samasoft.net/sama/Hamava/MartyrVeteran/MartyrVeteran.mp4

آموزش مالی جدید
https://download.samasoft.net/support/AmoozeshMali.mp4

 

نیم سال ها