رفتن به محتوای اصلی
x

مشخصات صندوق فرانشیز نقدی آموزش و پردیس خودگردان

 

 

صندوق فرانشیز نقدی (آموزش)

حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه

نزد بانک مرکزی

 

شماره حساب 4001083103021983
شماره شبا IR570100004001083103021983
شناسه واریز بانک مرکزی 380083161124400500103025000000

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

صندوق فرانشیز نقدی (پردیس خودگردان)

حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه

نزد بانک مرکزی

 

شماره حساب 4001083103021983
شماره شبا IR570100004001083103021983
شناسه واریز بانک مرکزی 366083161124400500103026000000