رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)

عکس

شماره تماس

سمت اجرایی

نام ونام خانوادگی

زیدی

37927650

مسئول امور اداری و امور عمومی مرکز آزمون ها

 

 • نظارت و هماهنگی امور عمومی و اداری مرکز
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه تشکیل کلاس ها                                                         
 • ثبت و اجرای آزمونهای داخلی و کشوری

حسین زیدی

 

 

 

شکراللهی

37927660

مسئول هماهنگی کارشناسان فناوری اطلاعات مرکز آزمونها و مرکز مهارت های بالینی

 

 • مدیریت ، نظارت و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری  مرکزآزمون ها
 • برنامه ریزی و اجرای کلیه آزمون های الکترونیکی و کاغذی مرکز

مهندس مصطفی شکرالهی

کاجی

37927661

کارشناس نرم افزارهای مرکز آزمون ها

 

 • پشتیبانی و نگهداشت سامانه طراحی سوالات و سامانه برگزاری آزمون های الکترونیکی
 • برگزاری آزمون های الکترونیکی مرکز

مهندس منیره کاجی

موحدی

37927665

کارشناس زیر ساخت مرکز آزمون ها

 

 • نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، شبکه و سرورهای مرکز
 • پشتیبان گیری از ماشین ها و بانک های اطلاعاتی

مهندس مصطفی موحدی

حیدری

37927670

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز آزمون ها

 

 • پشتیبانی از سامانه طراحی سوالات و سامانه برگزاری آزمون های الکترونیکی
 • برگزاری آزمون های الکترونیکی مرکز

مهندس محمد حیدری

صالحی

3792767363

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز آزمون ها

 

 • نگهداشت و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری ، شبکه و سرورهای مرکز
 • برگزاری آزمون های الکترونیکی مرکز

مهندس یاسر صالحی

 

37927651

کارشناس اداری امور آزمون

آزیتا رستمی

صفرزاده

37927671

سمعی و بصری

 

 • پشتیبانی رسانه ای فضاهای آموزشی مرکز
 • پشتیبانی سمعی و بصری آزمون های مرکز

حسین صفرزاده

خلیلی

37927672

تأسیسات

نگهداشت و پشتیبانی ساختمان و تاسیسات زیربنایی مرکز

میثم خلیلی

 

37923132

انتظامات

حراست

 

37927669

آبدارخانه

سکینه مرادی

  - خدمات مرتضی حاجیان
 

-

خدمات

سیدمحمدرضا حسینی

  - خدمات ابراهیم باقری