رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی دانشگاه های علوم پزشکی می رساند جهت نیمسال اول 1402-1401 می رساند براساس جدول مشروحه ذیل و براساس بازه های زمانی اقدام لازم بعمل آوردند.

.2