رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی وانتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می رساند این دانشگاه کلیه شرایط دانشجویان متقاضی، از جمله معدل کل کسب شده در دانشگاه مبدا یا معدل کل نیمسال های اخیر میهمانی در این دانشگاه را بررسی نموده و بر اساس دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه و امتیازبندی انجام شده و ظرفیت دانشکده ها، با تعدادی از درخواست ها موافقت نموده که نتایج آن به شرح موجود در این لینک (اینجا) درج شده است. ضمن عذرخواهی از دانشجویانی که امکان پذیرش درخواست آن ها فراهم نبوده و کد ملی آن ها در این فایل وجود ندارد، و با توجه به عدم امکان تجدید نظر و شرایط فعلی شیوع بیماری کووید 19، خواهشمند است از مراجعه به دانشگاه خودداری و در دانشگاه های خود انتخاب واحد نمایند و در صورت ایجاد شرایط بهتر از لحاظ معدل و ... در اردیبهشت سال آینده درخواست جدید خود را ارائه نمایند.

- به اطلاع پذیرفته شدگان میهمانی وانتقال به این دانشگاه مطابق فایل فوق می رساند به موجب مصوبات وزارت متبوع و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی برغیر حضوری کردن فرایندها، ثبت نام وانتخاب واحد ایشان به صورت غیر حضوری انجام می شود و به موجب نامه های شماره ۳۱۰۸ مورخ 99/۶/10 و 3387 مورخ 1400/5/31 مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به منظور کاهش ترددهای بین شهری و عدم مراجعه حضوری دانشجویان متقاضی میهمانی به دانشگاه های مبدا برای تعیین واحدهای مورد تایید آن دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰1-۱400، به دانشجویان متقاضی میهمانی اجازه داده می شود بدون ارائه فهرست دروس پیشنهادی از طرف دانشگاه مبدا و مشروط به ارائه تعهد نامه مبنی بر قبول مسوولیت کلیه پیامدهای قانونی وجود هر گونه منع قانونی یا آئین نامه ای برای اخذ دروس بصورت میهمانی در دانشگاه مقصد (اعم از رعایت پیش نیاز، همخوانی تعداد واحد دروس در دانشگاه های مبدا و مقصد، رعایت سقف تعداد واحدهای قابل اخذ در یک نیمسال، موافقت گروه آموزشی یا دانشکده مربوطه در دانشگاه مبداء برای اخذ دروس مورد نظر بصورت میهمانی، حد نصاب نمره قبولی پایان نیمسال و سایر موارد)، متناسب با دروس ارائه شده در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب واحدهای مورد نظر اقدام نمایند.

 • فرم تعهد مربوطه از اینجا اخذ و تکمیل و در اولین فرصت به آموزش دانشکده تحویل یا به آدرس پستی دانشکده که در سایت مربوطه مشخص می باشد، ارسال شود تا در بررسی های بعدی دانشکده، واحدهای انتخابی حذف نشوند.
 • دانشجویان پذیرفته شده لازم است ازتاریخ 1400/۰۶/16 لغایت 1400/۰۶/17 باشماره دانشجوئی تخصیص داده شده درجدول اعلام نتایج به عنوان نام کاربری و کد ملی خود به عنوان کلمه عبور وارد سامانه انتخاب واحد سما (اینجا) گردیده و انتخاب واحد نمایند.

ضمنا براساس دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه کلیه دانشجویان روزانه که فاقد شرایط خاص انتقال در آئین نامه های آموزشی مربوطه می باشند (۱- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بعد از قبولی در دانشگاه، بطوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود-۲ -بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو بعد از قبولی دانشگاه، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد. ۳-ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی در دانشگاه که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تأئید مراجع ذیربط در استان اصفهان بجز کاشان باشد)، با میهمانی یا انتقال آن ها در ظرفیت مازاد دانشگاه موافقت شده و ملزم به پرداخت شهریه می باشند که این دانشجویان ونیز دانشجویان پردیس خود گردان در دانشگاه مبدا یا پذیرفته شده در ظرفیت پردیس خودگردان این دانشگاه، لازم است طبق جدول انتهای این اطلاعیه، نسبت به پرداخت شهریه علی الحساب در سامانه سما ( از طریق لینک مالی – پرداخت شهریه online) اقدام نموده وسپس مجددا وارد سامانه سما شده و دروس خود را مطابق نیمرخ دانشگاه مبدا انتخاب نمایند. (لینک انتخاب واحد، با درج شماره درس و گروه درس که در دروس ارائه شده نیمسال مشخص شده است).

 • ضمنا ثبت نام دانشجویانی که در سامانه درخواست انتقال داشته اند ولی بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه با میهمانی یا ادامه میهمانی ایشان موافقت گردیده است، لازم است پیگیری نمایند تا قبل از زمان انتخاب واحد، موافقت کتبی دانشگاه مبدا با میهمانی ایشان بصورت فیزیکی یا اتوماسیون یا نمابر( با شماره 03136682006) به آموزش دانشگاه تحویل شود.

لازم به ذکر است  تثبیت نهائی دروس عملی  انتخابی دانشجویان مستلزم تایید دانشکده مربوطه بوده و دانشجویان جهت اخذ دروس عملی با  شماره تلفن آموزش دانشکده خود تماس حاصل نمایند:

 • دانشکده دندانپزشکی               ۰۳۱۳۷۹۲۵۶۷۱
 • دانشکده پزشکی                     ۰۳۱۳۷۹۲9052
 • دانشکده داروسازی                 ۰۳۱۳۷۹۲7004
 • دانشکده پرستاری ومامائی        ۰۳۱۳۷۹۲7517
 • دانشکده بهداشت                     ۰۳۱۳۷۹۲3218
 • دانشکده علوم توابنخشی            ۰۳۱۳۷۹۲5085
 • دانشکده مدیریت واطلاع رسانی ۰۳۱۳۷۹۲5146
 • دانشکده علوم تغذیه                  ۰۳۱۳۷۹۲3157
 • دانشکده پیراپزشکی                 ۰۳۱۳۷۹۲9052

 

 • جهت دریافت نتایج تقاضای میهمانی وانتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اینجا را کلیک نمایید.

 

- جهت دریافت تعهدنامه دانشجویان میهمان فاقد فرم معرفی واحدها از دانشگاه مبدا، اینجا را کلیک نمایید.

- جهت ورود به سامانه سما از لینک زیر استفاده کنید:

http://register.mui.ac.ir/samaweb/login.aspx

جدول3