برگزاری جلسه هیات ممیزه در دانشگاه

چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. 

جلسه هیات رییسه

پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

سومین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

سومین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی روز پنج شنبه ۲۲ خردادماه، همراه با تجلیل از اساتید بازنشسته سال های اخیر و ارتقا یافتگان آن دانشکده برگزار گردید برگزار گردیدیزیزیزط زر زر ز

پذيرش دستيار تكميلي تخصصي رشته هاي دندانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران، تيرماه سال جاري، از طريق آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي(فلوشيپ)دستيار مي پذيرد.

کسب رتبه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه سطح یک  کشور را به خود اختصاص داد.

اعلام منابع درسی علوم تشریحی

منابع جديد درس علوم تشريحي توسط هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته علوم تشريحي  اعلام گرديد.

چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

لیست  چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS