رفتن به محتوای اصلی
x

بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی

علوم پزشکی ایران برگزار گردید، 6 جایزه تداوم جشنواره شهید مطهری از بین 33 جایزه کشوری به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعلق گرفت. در این مراسم که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، روسای دانشگاههای علوم پزشکی، متخصصین آموزش پزشکی دانشگاهها و بیش از سه هزار شرکت کننده از تمام دانشگاهها برگزار شد به فرایندهایی که بیش از 5 سال از اجرای آنها گذشته بود (فرایندهایی که در بازه زمانی 1387 تا 1396رتبه کشوری دریافت کرده بودند) جایزه تداوم اعطا گردید. شایان ذکر است از بین 6 فرایند ارسال شده از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دبیرخانه جشنواره 5 مورد آنها جایزه دریافت کردند. عناوین و دریافت کنندگان جوایز: «تدوین و طراحی ابزاری جهت بررسی فرآیند یاددهی- یادگیری در درمانگاههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: دکتر رویا ملاباشی» «مشاوره و راهنمایی دانشجویان پزشکی در زمینه مهارت های زندگی و مطالعه ازطریق واحد درسی اختیاری روش های مطالعه و یادگیری: دکتر فریبا حقانی،»«اولین کلینیک آموزشی دندان پزشکی سیار در ایران، تعاملی پویا بین آموزش و ارائه خدمات در سیستم سلامت: دکتر کمال حیدری،دکتر علیرضا فرزانه خو،» «ارتقاء کیفیت تدریس بالینی با افزایش توانمندی اساتید در زمینه استفاده از هوش، هیجانی در فرایند تدریس: دکتر اطهر امید» «طراحی و ساخت الگوهای دندانی استاندارد جهت آموزش درمان ریشه: سید حمید رضویان» ارزشیابی برنامه جدید دوره مقدمات پزشکی بالینی: دکتر وجیهه وفامهر همچنین جایزه پژوهشگر برتر دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی به خانم زهرا خدادوستان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی تعلق گرفت.