رفتن به محتوای اصلی
x

سی و سومین دوره پودمانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

سی و سومین دوره پودمانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی با رویکرد ترکیبی مبتنی بر فناوری های نوین ویژه اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور - زمان 10دی تا 10 بهمن1401