رفتن به محتوای اصلی
x

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای سال تحصیلی 1402-1401 می رساند این دانشگاه کلیه شرایط دانشجویان متقاضی، از جمله معدل کل کسب شده در دانشگاه مبدا یا معدل کل نیمسال های اخیر میهمانی در این دانشگاه ، مدارک پزشکی و نیز سایر مدارک بارگذاری نموده  را  بر اساس دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه مورد بررسی قرار داده و براساس  ظرفیت دانشکده ها، با تعدادی از درخواست ها موافقت نموده که نتایج آن در  لینک آخر این اطلاعیه درج شده است. ضمن عذرخواهی از دانشجویانی که امکان پذیرش درخواست آن ها فراهم نبوده و کد ملی آن ها در این فایل وجود ندارد، و با توجه به عدم امکان تجدید نظر ، خواهشمند است از مراجعه به دانشگاه خودداری و در دانشگاه های خود انتخاب واحد نمایند و در صورت ایجاد شرایط بهتر از لحاظ معدل
و سایر شرایط... در اردیبهشت سال آینده درخواست جدید خود را ازطریق سامانه انتقال یا میهمانی وزارت متبوع ارائه نمایند.

- براین اساس پذیرفته شدگان لازم است در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰2-۱401، با دردست داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام میهمانی و یا انتقال به اداره خدمات آموزشی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس خیابان هزار جریب – درب شرقی دانشگاه ،ساختمان معاونت آموزشی – اداره خدمات آموزشی مراجعه نمایند.

الف :پذیرفته شدگان  میهمان  و ادامه میهمانی

1-فرم میهمانی تایید شده ازدانشگاه مبدأ متضمن به واحدهای پیشنهادی (الزامی)

2-کارت ملی وکارت دانشجوئی

3- کارنامه دروس گذرانده دردانشگاه مبدا و یا مقصد(اخذ کارنامه ازسامانه سما توسط دانشجو بلامانع است.)

ب: پذیرفته شدگان  انتقال

1- تسویه حساب و ارائه کارت دانشجوی دوره میهمانی

براساس دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه کلیه دانشجویان روزانه که فاقد شرایط خاص انتقال در آئین نامه های آموزشی مربوطه می باشند (۱- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو بعد از قبولی در دانشگاه، بطوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود-۲ -بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو بعد از قبولی دانشگاه، به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد. ۳-ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی در دانشگاه که محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تأئید مراجع ذیربط در استان اصفهان بجز کاشان باشد)، با میهمانی یا انتقال آن ها در ظرفیت مازاد دانشگاه موافقت شده و ملزم به پرداخت شهریه می باشند که این دانشجویان و نیز دانشجویان پردیس خود گردان در دانشگاه مبدا یا پذیرفته شده در ظرفیت پردیس خودگردان این دانشگاه، لازم است نسبت به پرداخت شهریه طبق دستور العمل مربوطه اقدام نمایند

ضمنا ثبت نام دانشجویانی که در سامانه درخواست انتقال داشته اند ولی بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل میهمانی و انتقال این دانشگاه با میهمانی یا ادامه میهمانی ایشان موافقت گردیده است، لازم است پیگیری نمایند تا طبق جدول زیر، موافقت کتبی دانشگاه مبدا با میهمانی ایشان بصورت فیزیکی یا اتوماسیون یا نمابر( با شماره 03136682006) به آموزش دانشگاه تحویل شود.

  (جهت دریافت نتایج تقاضای میهمانی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اینجا را کلیک نمایید.)

.032