رفتن به محتوای اصلی
x

پانزدهیمن جشنواره شهید مطهری

به یاری خداوند متعال پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی وچهارمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در اردیبهشت ماه 1401 برگزار خواهد شد. مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه تا تاریخ 15آذرماه 1400 می باشد. ارسال کلیه مستندات و کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت جشنواره به آدرس https://motahari.mui.ac.ir  امکان پذیر می باشد.