رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید ارزیابان اعتباربخشی آموزشی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سومین دور اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بازدیدکنندگانی از دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و یاسوج (کلان منطقه 5 آمایشی) در تاریخ های 7 شهریور آغاز و تا پایان روز 8 شهریور ادامه دارد. ابتدا در مراسم افتتاحیه که با حضور دکتر غلامرضا معصومی معاون آموزشی دانشگاه، گروه بازدید کننده، رؤسا و معاونین آموزشی و مسئولین دفاتر توسعه بیمارستانی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مسئول و دبیر اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی در تالار شهید بهشتی دانشگاه انجام شد بر میزان دستیابی به استانداردهای آموزشی در مراکز آموزشی درمانی و همچنین بهبود وضعیت آموزش تاکید گردید. سپس ارزیابان اعتباربخشی آموزشی با همراهی روسا و معاونین و مسئولین دانشگاهی اعتباربخشی از مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، سید الشهدا(ع)، امام حسین(ع)، امین و فیض بازدید کردند.