رفتن به محتوای اصلی
x

داوطلبان محترم کلیه رشته های تخصصی و فوق تخصصی شرکت کننده در آزمون دانشنامه سال 1399

با توجه به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی سال­جاری به صورت کامپیوتری، این دبیرخانه درنظر دارد به منظور آشنایی بیشتر داوطلبان با نحوه پاسخگویی به 

آزمون های تحت کامپیوتر دو مرحله آزمون آزمایشی با هدف آموزش و آشنایی بیشتر داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون در تاریخ های 30 و 99/5/31 و  13 و 99/6/14  برگزار نماید. لذا شایسته است داوطلبان محترم حتما در آزمون آزمایشی مذکور شرکت فعال نمایند .

آدرس سامانه: epmp.ir

اطلاعات لازم متعاقبا از طریق سامانه فوق الذکر اعلام می گردد.