رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری آزمون فلوشیپ

 آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته های مختلف روز پنجشنبه 1403/03/10در سالن شهید سلیمانی برگزار گردید. ضمناً آزمون شفاهی در تاریخ 16 خرداد ماه در مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.