رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1402-1401 موارد زیر را درخصوص ثبت نام اینترنتی و حضوری باطلاع میرساند:

ثبت نام اینترنتی (اسکن وبارگذاری مدارک) کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 1402-1401 ازتاریخ  شنبه 1401/7/2 لغایت جمعه 1401/7/8 ازطریق سامانه ثبت نام الکترونیکی انجام خواهد شد.

براین اساس کلیه پذیرفته شدگان ضمن مطالعه دقیق دستور العمل  نسبت به اجرای آن مرحله به مرحله اقدام نمایند.

قابل توجه پذیرفته شدگان:  شروع کلاس ها از تاریخ 10 مهر ماه می باشد.

ثبت نام

گام اول : آماده سازی ،دانلود، تکمیل وامضاء فرمهای ثبت نام ومدارک مشروحه زیر و و اسکن آنها جهت بارگذاری درسامانه ثبت نام اینترنتی

گام دوم: درخواست تأییدیه ارزش تحصیلی دیپلم متوسطه و پایان دوره پیش دانشگاهی

گام سوم : تائیدیه درخواست معافیت تحصیلی

گام چهارم : ثبت نام اینترنتی (اسکن وبارگذاری مدارک) کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 1402-1401

گام پنجم :(مشاهده انتخاب واحد در سامانه سما)

گام ششم : (دریافت تاییدیه ثبت نام اینترنتی به عنوان کارت دانشجوئی موقت)

گام هفتم: ( ثبت نام حضوری و تحویل مدارک )

نکات مهم ویژه دانشجویان پردیس خودگردان(شهریه پرداز)

 

جهت دریافت اپلیکیشن مکان یاب دانشگاه اینجا  را کلیک کنید.

 

 • برای انجام کلیه امور مربوط به امور دانشجوئی شامل خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، کارت تغذیه، تکمیل فرم پرونده سلامت از طریق سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس http://csa.mui.ac.ir  مراجعه نمائید. 
 • وب سایت دانشکده پزشکی: http://med.mui.ac.ir) (رشته  پزشکی )
 • وب سایت دانشکده پیراپزشکی http://pmed.mui.ac.ir  (رشته های رادیولوژی،هوشبری وعلوم آزمایشگاهی)
 • وب سایت دانشکده دندانپزشکی:   http://dnt.mui.ac.ir(رشته های دندانپزشکی و ساخت پروتزهای دندانی)
 • وب سایت دانشکده داروسازی: http://pharm.mui.ac.ir
 • وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی: http://nm.mui.ac.ir(رشته های پرستاری، مامایی و اتاق عمل)
 • وب سایت دانشکده بهداشت: http://hlth.mui.ac.ir(رشته های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی)
 • وب سایت دانشکده تغذیه:http://nutr.mui.ac.ir
 • وب سایت دانشکده علوم توانبخشی: http://rehab.mui.ac.ir(رشته های گفتاردرمانی،اعضای مصنوعی،فیزیوتراپی، شنوایی شناسی،کاردرمانی)
 • وب سایت دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی:http://mng.mui.ac.ir(رشته های کتابداری پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
 • وب سایت دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی http://amt.mui.ac.ir/‎
 • وب سایت مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی  http://edc.mui.ac.ir/fa (رشته آموزش پزشکی )