رفتن به محتوای اصلی
x

بایگانی

صادقی

مجتبی صادقی

مسئول بایگانی 

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰23-۰۳۱

ارسال پرونده به ادارات خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی، دانش آموختگان و بایگانی مدارک دانشجویان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

شماره تماس

عکس

1

بهزاد طاهری

بایگانی سوابق در پرونده و بایگانی الکترونیک سوابق و تحویل پرونده به کارشناس مربوطه 

03137928023

طاهری

2

مجتبی قصابی

بایگانی سوابق در پرونده و بایگانی الکترونیک سوابق و تحویل پرونده به کارشناس مربوطه

03137928023

قصابی