رفتن به محتوای اصلی
x

1- به اطلاع کلیه داوطلبان محترم شرکت در آزمون شفاهی ( مصاحبه ساختارمند ) پذیرش دستیار تکمیل ظرفیت دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) می رساند آزمون رأس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 30آبانماه1401 در محل دانشکده پزشکی در رشته های بیماریهای قرنیه و پزشکی خواب برگزار می گردد.

2- کلیه شرکت کنندگان لازم است ماسک و در صورت نیاز دستکش همراه داشته باشند. همچنین رد و بدل کردن اشیا و وسایل بین داوطلبان در طول برگزاری آزمون ممنوع است.

3- لازم است متقاضیان در روز برگزاری آزمون از آوردن کیف، موبایل و هرگونه لوازم اضافی خودداری نمایند.

4- داوطلبان محترم در صورتی که دارای رتبه بورد کشوری در دانشنامه تخصصی و یا مقاله انتشار یافته در مجلات معتبر هستند باید تمام مستندات مربوطه را در روز برگزاری آزمون شفاهی به همراه داشته باشند.