رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر و تشکر معاون آموزشی وزارت متبوع از معاون آموزشی دانشگاه به جهت برگزاری همایش بین المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی

 طی تقدیرنامه ای جناب آقای دکتر باقری فرد معاون آموزشی  وزارت متبوع از زحمات جناب دکتر معصومی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جهت برگزاری همایش بین المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی ویژه دانشگاه های قطب 7 کشورکه در طی دو روز  سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 شهریورماه 1401 به میزبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، تجلیل و تشکر بعمل آوردند.