رفتن به محتوای اصلی
x

تشکیل سی و سومین جلسه گروه آموزشی بین رشته ای مراقبتهای حمایتی – تسکینی

سی و سومین جلسه گروه آموزشی بین رشته ای مراقبتهای حمایتی – تسکینی در روز سه شنبه مورخ 19 مهرماه 1401، از ساعت 8:00 با حضور اعضا گروه در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

 در این جلسه  دکتر علی رضا ایرج پور مدیر گروه رشته مراقبتهای حمایتی تسکینی ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید و آغاز هفته وحدت توضیحاتی در ارتباط با فعالیتهای انجام شده بر اساس برنامه های عملیاتی ایراد فرمودند.

 در ادامه خانم دکتر والیانی  در خصوص طب مکمل سخنانی را بیان کردند. سپس خانم دکتر جعفری پیرامون کودکان بیمار ، چالشها و مشکلات درمان آنها در حوزه مراقبتهای حمایتی تسکینی مطالبی را ارائه کردند.

در پایان سرگروه، کارگروه های خدمات سلامت، سلامت و مراقبتهای معنوی، گزارشی از برنامه عملیاتی سالیانه مربوطه را ارائه نمودند.