رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی های اجرایی دور سوم ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی درمانی

جلسه هماهنگی های اجرایی دور سوم ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی درمانی در سال1401 ساعت 11 روز شنبه مورخ 1401/5/22 با حضور دکتر غلامرضا معصومی معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مشاور معاون آموزشی در امور مالی و پشتیبانی، معاونین آموزشی و مسئولین EDO های مراکز آموزشی و درمانی در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.
دکتر غلامرضا معصومی معاون آموزشی دانشگاه ضمن قدردانی از زحمات مسئولین اجرایی اعتباربخشی آموزشی، مراکز آموزشی و درمانی را مهم‌ترین عرصه آموزش‌های بالینی معرفی کرد و در این راستا برنامه اعتباربخشی آموزشی را جهت ارتقای آموزش‌های بالینی بسیار با اهمیت دانست همچنین معاون آموزشی دانشگاه برگزاری جلسات گروهی و مجزا با بیمارستانهای تابعه و نیز پیگیری مصوبات و تصمیمات هر جلسه را در پیشبرد اهداف کارگروه اعتباربخشی رضایت بخش اعلام نمود.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نقش معاونین آموزشی و مدیران دفاتر توسعه آموزش پزشکی را در اجرای بهینه اعتباربخشی مهم دانست و ابراز امیدواری نمود  در سایه این ارزیابی و همکاری، با همراهی و اهتمام شایسته همکاران در حوزه های معاونت آموزشی، مراکز آموزشی درمانی و EDC، گام های موثری در راستای ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برداریم.

لازم به توضیح است اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی به مدت دو روز در تاریخ های 7و 8 شهریورماه انجام خواهد گرفت.