اطلاعیه آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ )

قابل توجه دانشجویان جدید الورود بهمن ماه ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان جدید الورود بهمن ماه ۱۳۹۵

ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان ورودی بهمن ۹۵ این دانشگاه باطلاع می رساند شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ازتاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ خواهد بود که دانشجویان لازم است جهت اطلاع ازبرنامه کلاسهای خود به سایت دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور مسئولین بسته های تحول

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۱۰/۲۸ جلسه دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور مسئولین محترم بسته های تحول در محل دفتر شورای حوزه معاونت آموزشی با حضور جناب آقای دکتر موحدیان معاون محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه  در خصوص برنامه عملیاتی، شاخص هایی پایش، معرفی کارگروه های وزارتی هر بسته و نیز بروندادها بحث و تبادل نظر صورت گرفت . تصمیمات لازم ئاتخاذ گردید . 

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۸راس ساعت ۸ صبح با حضور اعضاء محترم هیات اجرایی جذب جلسه ای در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخواست استخدام ،ارتقاء  و تبدیل وضعیت  تعدادی از متقاضیان در کادر هیات علمی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری مصاحبه داوطلبین سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶  راس ساعت ۸ صبح جلسه مصاحبه داوطلبین برنامه پزشک پژوهشگر باحضور نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نماینده معاون پژوهشی و فناوری و نماینده معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء کمیته مصاحبه کننده  در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و دو نفر از مصاحبه شوندگان سومین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر مورد ارزیابی تیم مصاحبه کننده قرار گرفتند ضمنا بر اساس درخواست وزارت متبوع از کلیه مراحل مصاحبه داوطلبین برنامه پزشک پژوهشگر فیلمبرداری بعمل آمد. 

نشست صمیمانه معاون محترم آموزشی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی EDC

روزدوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۰، نشست صمیمیانه ای با حضور معاون محترم آموزشی، معاون محترم پژوهشی، مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با شرکت اعضا محترم هیات علمی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و PHDگروه آموزش پزشکی در تالار زیتون EDCبرگزار شد. در این نشست شرکت کننده گان و مسئولین در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه هماهنگی مدیر تحصیلات نکمیلی با کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ راس ساعت ۱۱ صبح جلسه هماهنگی با حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون مدیر تحصیلات تکمیلی و رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر ایرج پور ضمن تشکر از زحمات همکاران این اداره خواستار اصلاح فرآیندها و بعضی از امور جاری در این اداره گردیدند در ادامه همکاران نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS