برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه  مورخ ۳۰/۳/۹۶ ساعت۱۰:۳۰سومین جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضا در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص دلایل عدم پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی نا پیوسته، شیوه نامه پیشنهادی بهره برداری از مجموعه کلاس ومرکز آزمونها،موارد دانشجویی و .... بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي محيط در دانشکده بهداشت

با عنايت به مصوبه صورتجلسه هيئت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي رشته بهداشت محيط و همچنين بازديد انجام شده از امكانات آموزشي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وزارت متبوع  با راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته سم شناسي محيط در این دانشگاه و پذيرش ۴ نفر دانشجو براي يك دوره موافقت خود را اعلام نمود. تمديد دوره منوط به بازديد مجدد هيئت محترم مي باشد 

موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرحله اول المپیاد

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و سایر موارد مرتبط با متقاضیان و  اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

تمدید مهلت ورود اطلاعات سی و ششمین دوره آزمونهای ارتقاء

مهلت تمدید ورود اطلاعات داوطلبان سی و ششمين دوره آزمونهاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي لغایت ۹۶/۰۳/۲۳ اعلام گردید. 
ضمنا مهلت فوق الذكر مجددا قابل تمديد نخواهد بود.

برگزاری سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۳ سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص  موارد سیاست گذاریها و موضوعات دانشجویی، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی مرحله دوم(مصاحبه) آزمون پذیرش دانشجو در مقطع ph.D سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۲  راس ساعت ۸/۳۰  جلسه ای باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مسئولین محترم تیم های مصاحبه کننده بمنظور هماهنگی در برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصص ph.D سال تحصیلی ۹۷-۹۶ رشته های آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت، باکتری شناسی پزشکی، بهداشت محیط، پرستاری وکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی چند منطقه آمایشی کشور در این دانشگاه  در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS