previous pauseresume next

متقاضیان نقل و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( اطلاعیه شماره ۴ جدید)

 

اطلاعیه شماره ۴

موافقت با پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع ارشد

طی نامه شماره ۱۲۳۲/ ۵۰۰ / د مورخ ۹۴/۵/۶ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رای صادره در جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ با پذیرش مجدد دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش ۳ دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد .

تصاویر پاسخنامه آزمون ارتقاء دستیار پزشکی سال ۱۳۹۴

برگزاری جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۵/۶ در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد: طرح نامه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در خصوص اتخاذ وحدت رویه در تدوین پایان نامه های دانشگاه و تشکیل کار گروه مربوطه. طرح نامه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در خصوص ضرورت کتابخانه های دیجیتال، طرح نامه دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی در خصوص شرط پذیرش مقاله جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و عوارض آن و سایر موارد دانشجویی واصله از دانشکده ها.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه  رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶/۴/۹۴ در سالن شورای دانشکده پرستاری و ماماییبا حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد : فرایند گردش کار ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید الورود مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی  نامه معاون آموزشی وزارت متبوع منضم به نامه وزیر کشور در مورد راه اندازی مراکز مطالعات اعتباد و یا پژوهشکده برای درمان سوء مصرف مواد محرک  نامه دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص یک نفر از دانشجویان دوره  ph.D پرستاری مبنی بر گذراندن تعهد هیأت علمی در آن  دانشکده   نامه معاون تخصصی دانشکده پزشکی در خصوص بررسی پرونده دو نفر از از دستیاران رشته جراحی مغز و اعصاب و عفونی و همچنین موارد دانشجویی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی با حضور معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه و سایر اعضاء در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ ازساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید.در این جلسه دستورالعمل پذیرش و اعتبار بخشی موسسات و دانشجویان داوطلب دوره دکتری پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام گردد .و همچنین درخصوص برخی از موارد آموزشی و پژوهشی دانشجویان این گروه بررسی و تصمیم گیری گردید.

برگزاری جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۴/۱۴ و با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاون آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر اعضاء در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد و در این جلسه پرونده های ارجاعی تعدادی از دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع عمومی تحصیلات تکمیلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۹/۴/۹۴ در دانشکده دندانپزشکی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد:طرح نامه مدیر گروه دکترای تخصصی پژوهشی در خصوص استفاده از دانش آموختگان دوره دکترای پژوهشی از مدرک خود برای دخالت در امور کلینیکی و یا تأسیس داروخانه و مطب طرح نامه دانشکده پزشکی در خصوص گزارش فعالیتهای انجام گرفته توسط آقای دکتر قیصری در ارتباط با بیولوژی سیستم ها طرح نامه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در خصوص بررسی فرایند سازماندهی پایان نامه ها ی ارائه شده در دانشگاه از طریق کتابخانه ها  و مطرح نمودن موارد دانشجویی از کلیه دانشکده ها 

برگزاری جلسه هیأت ممیزه دانشگاه

روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۴/۳ جلسه هیأت ممیزه دانشگاه در دفتر ریاست با حضور جناب آقای دکتر اصغری و سایر اعضاء تشکیل و تعدادی از پرونده های متقاضیان ارتقاء مورد بررسی قرار گرفت .

بر گزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

 جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۹۴/۴/۲ رأس ساعت ۸ صبح در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء تشکیل و در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم شد :نامه مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در خصوص راه اندازی دوره دکترای مهندسی پزشکی (زیست مواد).نامه معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مبنی بر عدم مراجعه تعدادی از دانشجویان مشروطی به مرکز مشاورهنامه معاون آموزشی وزارت متبوع متضمن مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر مجوز اخذ حداکثر ۵ واحد درسی در کلاس همراه با کارآموزی در عرصهنامه معاون پژوهشی دانشگاه مبنی بر لزوم سیاستگذاری در مورد نحوه استفاده از خدمات دانش آموختگان دوره دکترای  Ph.D.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS