اطلاعیه سومین فراخوان تعهدات قانونی مقطع Ph.D

اطلاعیه فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D در بهمن ماه ۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود در گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی اقدام به فراخوان جذب تعهدات نموده است. متقاضیان رشته های اعلام شده می توانند مدارک خود را بصورت CD/DVD در دو نسخه تهیه و از روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ لغایت روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۱۵ به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال نمایند.
جهت مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

جلسه اعلام ظرفیت رشته های دارای مجوز دوره های تحصیلات تکمیلی سال ۹۸-۹۷

جلسه اعلام  ظرفیت رشته های دارای مجوز دوره های تحصیلات تکمیلی سال ۹۸-۹۷  روز چهارشنبه ۲ اسفند ماه راس ساعت ۱۳بعدازظهر با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کلیه معاونین آموزشی دانشکده ها در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل وبعد از بحث و تبادل نظر ظرفیتهای اعلامی دانشکده ها جهت اعلام به به وزارت متبوع مورد تایید قرار گرفت.

اعلام تغییرتاریخ حذف اضطراری دروس زبان عمومی و زبان مقدماتی

با توجه به مصوبه شورای  آموزشی دانشگاه بدلیل امتحان میان ترم دروس زبان عمومی و زبان مقدماتی که مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ اعلام گردیده است ، زمان حذف اضطراری این دو درس استثنائا" به تاریخ ۹۷/۲/۲۹ موکول گردید. بدیهی است تاریخ حذف اضطراری سایر دروس کماکان تاریخ های ۲۲ و ۹۷/۰۲/۲۳ خواهد بود.

برگزاری جلسه « کمیته تخصصی –اجرایی جذب دانشجوی بین الملل»

جلسه  « کمیته تخصصی –اجرایی جذب دانشجوی بین الملل»  در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۶  راس ساعت ۱۰ صبح با حضور روسای دانشکده ها، معاونین آموزشی آنها و اعضای کمیته در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید . در این جلسه در خصوص بررسی زمینه ها ، امکانات و ظرفیت اعلام شده توسط دانشکده ها برای اخذ دانشجوی بین الملل بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

آخرین جلسه شورای پیشنهادات در سال ۱۳۹۶

آخرین جلسه شورای پیشنهادات در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه راس ساعت ۱۴ با حضور مدیر امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی، و اعضاء شورای عموی پیشنهادات در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن بررسی پیشنهادهای واصله  بعد از بحث و تبادل نظر اعضاء در خصوص امتیاز دهی آنان اقدام بعمل آمد.

برگزاری جلسه نرم افزار نگاه

جلسه  هماهنگی در خصوص نرم افزار نگاه روز چهار شنبه ۲۵ بهمن ماه راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون امور هیأت علمی دانشکده پزشکی، مدیر امور هیات علمی دانشگاه، مسئول سامانه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و کارشناسان نرم افزار دانشکده پزشکی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص چگونگی بکارگیری نرم افزار در دانشکده ها و اقدامات مدنظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه راس ساعت ۱۳ با حضور قائم مقام معاون آموزشی و سایر اعضاء شورای آموزشی دانشگاه در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص و سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS