جلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد

دومین جلسه هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد راس ساعت ۱۰/۳۰ روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مشاوران و مدیران حوزه معاونت آموزشی، مسئولین  امور مالی، اداری، روابط عمومی و خدمات ماشینی حوزه معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی برگزار گردید. ضمن قرائت صورتجلسه، هر یک از اعضاء شرکت کننده در جریان امور مرتبط قرار گرفتند و مسئول پیگیری آن گردیدند. 

بازدید معاون آموزشی دانشگاه و تیم همراه ازمحل برگزاری مراسم روز استاد

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه راس ساعت  ۹/۳۰ صبح معاون آموزشی دانشگاه و تیم برگزار کننده مراسم گرامیداشت روز استاد جهت بررسی امکانات و پشتیبانی ازاقدامات مورد نیاز در سالن شهید موحدی دانشگاه حضور یافتند. در این برنامه آقای دکتر صبری دستورات لازم در خصوص تجهیز سالن و تهیه امکانات مورد نیاز جهت پذیرایی از اساتید و اعضاء هیات علمی مدعو را بررسی نمودند. 

برگزاری جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه سوم  اردیبهشت ماه  با حضور مشاور معاون آموزشی در امور آموزشی، مشاور معاون اموزشی در امور اداری وپشتیبانی ، روسای ادارات خدمات آموزشی، خدمات ماشینی، تحصیلات تکمیلی ودانش آموختگان ومسئول کارگروه در اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار شد و بر اساس موارد مندرج در دستور کار کارگروه، بحث وتبادل نظر به عمل امد وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه

جلسه صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء راس ساعت ۱۳ روز شنبه اول اردیبهشت ماه  ۱۳۹۶ در تالار حکمت  حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع انتخاب هیات مدیره جدید صندوق رفاه و ضرورت اعلام برنامه های آتی صندوق رفاه اعضاء هیات علمی،  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اولویت های پژوهشی فراخوان سوم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر)

اطلاعیه مهم سومین فراخوان

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) 

 زمان : ۹ اردیبهشت ماه لغایت ۹ تیر ماه

اولویت های پژوهشی فراخوان را در ادامه مطلب کلیک نمایید .

برگزاری کمیته بروندادهای فناورانه

کمیته بروندادهای فناورانه  روز چهارشنبه  ۲۹ فروردین ماه راس ساعت ۱۲/۳۰ با حضور مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و دیگر اعضاء در اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص چند پایان نامه فناورانه دانشجویی رشته های پرستاری و مامایی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه  راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه  ۲۸ فروردین ماه با حضور مشاور معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزش، مدیر امور آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دیگر اعضاء در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه،  بعد از بحث و تبادل نظر درخصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS