برگزاری کمیته مشورتی دانشجویان مقطع ph.D

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۴  اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی با حضور مدیر امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی و نمایندگان دانشجویان مقطع Ph.D در محل سالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی  برگزار گردید. دراین جلسه علاوه بر استماع نظرات و پیشنهادات نمایندگان دانشجویان ph.D و تبادل نظر راجع به پیشنهادات مطرح شده، جدیدترین مصوبات مرتبط با دوره مقطع دکترای تخصصی ph.D اطلاع رسانی گردید

 

برگزاری جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

روز دوشنبه ۹۵/۰۲/۱۳ جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء راس ساعت ۱۴در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و در خصوص موارد مطرح شده در صورتجلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه پرسش و پاسخ باعنوان ارتقاء آموزش دانشگاه

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۵ طبق برنامه زمانبندی نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری نشست پرسش و پاسخ در خصوص توسعه و ارتقاء آموزش دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه آموزش در محل تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)برگزار گردید

مصاحبه با داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۷ با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات اجرایی جذب، مصاحبه با ۲۷ نفر از داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در دفتر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای  آموزش تخصصی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS