اصلاحیه آگهی پنجمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D بهمن ماه ۹۷ (اعلام رشته ها )

قابل توجه متقاضیان گرامی

مهلت ارسال مدارک متقاضیان فراخوان گذراندن تعهدات قانونی مقطع Ph.D بهمن ماه ۱۳۹۷ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ تمدید شد

جهت دریافت اطلاعیه و جدول رشته های مورد نیاز ادامه مطلب را کلیک کنید

 

اعلام نتایج نهایی آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ۹۷ منطقه ۷ آمایشی

اعلام نتایج علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی

جهت مشاهده حد نصاب نمره قبولی و نتایج نهایی آزمون جامع علوم پایه و  پیش کارورزی اسفند ۹۷   اینجا  را کلیک نمایید.

برگزاری نشست مجازی کلان منطقه ۷

 نشست مجازی کلان منطقه ۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاونین آموزشی دانشگاههای شهرکرد، یزد و کاشان برگزار گردید. در این نشست نتایج جلسه با معاون محترم آموزشی وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفت  و در خصوص پیشنهادات ارائه شده در خصوص برنامه عملیاتی کلان منطقه ۷ در سال ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر گردید.

گردهمایی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گردهمایی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آخرین شنبه سال ۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۵ با حضور معاون آموزشی، مدیران معاونت آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده ها، کارشناسان آموزشی و کارکنان معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، ساختمان تدبیر و دانشکده ها برگزار گردید.در این گردهمایی معاون آموزشی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد معاونت آموزشی در سال گذشته از زحمات ارزشمند و تلاش موثر کلیه کارکنان صمیمانه قدردانی بعمل آوردند و برای آنها سالی مملو از سلامتی، خیر و برکت و موفقیت توام با بهروزی آرزو نمودند.ادامه مطلب

اطلاعیه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران

 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران در ﻧﻈﺮ دارد از ﺑﯿﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ  ﮐﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖ (Ph.D by Research) ﺑﺎ ارﺟﺤﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮي ﭘﮋوﻫﺸﯽ PHD  – ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ( ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ - دیابت - ﮔﻮارش و ﮐﺒﺪ ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش درﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷکی مازندران به آدرس http://pajooheshi.mazums.ac.ir  ﻗﺮار دارد.ادامه مطلب

چهل و هفتمین شورای دانشگاه

چهل و هفتمین و آخرین شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه سال ۹۷ با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضای  شورا در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا ریاست محترم دانشگاه از دانشجویان نمونه کشوری آقایان وحید منصوری و حجت شیخ بردسیری قدردانی به عمل آوردند.ادامه مطلب

شانزدهمین شورای مدیران معاونت آموزشی

شانزدهمین و آخرین شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی، اعضاء  شورای و آقای دکتر سقایی به عنوان عضو مهمان از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفند ماه سال ۹۷ در سالن حکمت معاونت آموزشی  برگزار گردید. در این شورا بعد از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکار جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید. ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS