قابل توجه متقاضیان انتقال و مهمان ( از و به )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 قابل توجه متقاضیان انتقالی و مهمانی (از و به) مقاطع دکتری عمومی، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

جهت اطلاع و ثبت نام مهمانی یا انتقالی (از و به) دانشگاه اینجا راکلیک نمایید

کمیته مشترک دانشگاههای اصفهان،شیراز، کرمان و اهوازجهت برگزاری مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصی داروسازی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۴ کمیته مشترک دانشگاههای اصفهان، شیراز، کرمان و اهواز درخصوص نحوه برگزاری مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصی داروسازی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی، رئیس ومعاون محترم آموزشی دانشکده  داروسازی، مدیر مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه و جناب آقای دکتر تمدن معاون محترم آموزشی دانشکده  داروسازی دانشگاه شیراز در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اولین کمیته ارزیابی بروندادهای فنآورانه دانشگاه

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲ اولین جلسه ارزیابی بروندادهای فنآورانه دانشگاه باحضورمدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، رئیس مرکزتحقیقات فیزیولوژی کاربردی، معاون پژوهشی دانشکده فنآوریهای نوین ومعاون اداری مالی دانشکده فناوریهای نوین در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه هماهنگی تیم های مصاحبه کننده منطقه ۷ آمایش در برگزاری آزمون دکتری تخصصی

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲  با حضور مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جلسه هماهنگی مسئولین محترم تیم های مصاحبه کننده آزمون دکترای تخصصی ph.D  با مدیران محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دانشگاههای منطقه هفت آمایشی( اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد) کشور در محل سالن آمفی تاتر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای آزمون برگزار گردید

جلسه هماهنگی برگزاری آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)

روز شنبه مورخ۹۵/۰۵/۰۲ باحضور معاون محترم مدیر امور آموزشی، نمایندگان حراست، روابط عمومی و مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه و مسئول آموزش تخصصی وفوق تخصصی دانشکده پزشکی، جلسه ای  در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص نحوه برگزاری آزمون دکتری تخصصی مورخ ۹۵/۰۵/۰۷ دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS