برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و تحقیقات و فنآوری دانشگاه و دیگر اعضاء درمحل تالار زیتون مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی تشکیل و در خصوص موارد مطرح در صورتجلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اطلاعیه جذب کارشناسان واجد شرایط و علاقمند خدمت درحوزه معاونت آموزشی

    معاونت آموزشی دانشگاه درنظر دارد به منظور تأمین نیروی کارشناس مورد نیاز خود، نسبت به جذب کارشناسان واجد شرایط و علاقمند به انجام خدمت در حوزه ستادی آموزش و ادارات آموزش دانشکده های تابعه اقدام نماید. لذا باطلاع کلیه کارشناسان واحدهای تابعه دانشگاه می رساند در صورت تمایل و منوط به داشتن شرایط پیوست، مراتب را از طریق تکمیل فرم (پیوست) و پس از اخذ موافقت بالاترین مقام اجرایی محل خدمت حداکثر تاتاریخ ۹۵/۰۳/۳۱به این معاونت ارسال نمایند.

تشکیل دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۵

روزسه شنبه مورخ ۲۸/۲/۹۵ دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۵ با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضا ء در تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظردر خصوص دستورکار جلسه و سیاستگذاری ها و موارد دانشجویی  تصمیمات لازم توسط لازم اتخاذ گردید.

کمیته بررسی انتخاب واحد و حذف و اضافه دروس عمومی

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۲/۲۸ جلسه ای با حضور مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی، تعدادی از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی، چند تن از روسای آموزش دانشکده ها و کارشناسان گروههای دروس عمومی در دفترحوزه معاونت آموزشی تشکیل وبعد از بحث و بررسی پیرامون مشکلات اجرایی انتخاب واحد و حذف واضافه دروس عمومی دانشجویان مقاطع مختلف تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

جلسه هماهنگی سی پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت متبوع

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۵ به دعوت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و با حضور مدیران حراست، روابط عمومی ،خدمات پشتیبانی و نماینده تام الاختیار دانشگاه جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری سی و پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت متبوع (MHLE)که مقرر است روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردد تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS