مجوز تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان خمینی شهر

طی نامه شماره ۵۰۰/۵۲۳۸/د مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استاد رای صادره در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ با تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان خمینی شهر موافقت اصولی بعمل آمد .

برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ راس ساعت ۹صبح جلسه کمیته پیشنهادات حوزه معاونت آموزشی با حضور مدیر محترم پشتیبانی، نمایندگان معاون محترم آموزشی دانشگاه  و نماینده کارکنان در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تعدادی از پیشنهادات  همکاران حائز امتیاز گردید که مقرر گردید به همکاران ابلاغ گردد.

کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۴  کارگاه توانمندسازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر درمحل  سالن کنفرانس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردیددر این کارگاه ابتدا اساتید مشاور گزارشی از عملکرد ترم جاری ارائه کرده و در ادامه این کارگاه خانم دکتر جمشیدیان موضوع روشهای مطالعه و یادگیری این کارگاه را بیان نمودند 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ راس ساعت ۱۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضا شورا در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و موارد مربوط به سیاست گذاری ها  مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ و مقرر گردید جهت اجرا به کلیه دانشکده ها ابلاغ گردد. 

جلسه تودیع و معارفه معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ جلسه تودیع و معارفه معاونین محترم مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، آقایان دکتر آقایی و دکتر کرباسی معاونین سابق و جدید تحصیلات تکمیلی، روسای ادارات و رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این مراسم معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن خیرمقدم به جناب آقای دکتر کرباسی با اهداء لوح و هدیه ای از زحمات جناب آقای دکتر آقایی در مدت تصدی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی تقدیر و تشکر نمودند .

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش سالیانه کارکنان آموزش دانشگاه

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۲ راس ساعت ۱۴ جلسه هماهنگی برگزاری همایش سالیانه کارکنان آموزش با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر پشتیبانی و روسای ادارات امور مالی و اداری، معاون مدیر امور آموزشی و مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر گردید اقدامات اولیه انجام پذیرد و در جلسه بعدی گزارش آن ارائه گردد.

برگزاری آخرین جلسه کمیته تشویق کارکنان معاونت آموزشی در سال ۹۵

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۱ راس ساعت ۱۴ با حضور مدیر محترم پشتیبانی و سایر اعضاء کمیته تشویقات آخرین جلسه این کمیته در سال ۱۳۹۵ در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص صدور تشویقی همکاران این معاونت تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS