برگزاری جلسه کارگروه تدوین فرایند انتخاب مدیران گروههای آموزشی

 باستناد بند چهارم بیست و نهمین صورتجلسه شورای دانشگاه، جلسه ای روز شنبه ۲۵ آذر ماه راس ساعت ۱۰/۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه, و روسای دانشکده های  پزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی و مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص چگونگی تدوین فرایند انتخاب مدیران گروههای آموزشی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه آیین نامه اجرایی حق التدریس

جلسه آیین نامه اجرایی حق التدریس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه راس ساعت ۱۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و درخصوص سامانه نحوه محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه راس ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیران و مشاوران بخشهای مختلف حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات حوزه معاونت تشکیل و کارشناسان توضیحات لازم را در خصوص نحوه راه اندازی سامانه نگاه ارائه نمودند و در ادامه دستورجلسه مطرح و ضمن  بحث و بررسی و تبادل نظر، موارد کارشناسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۶

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز سه شنبه ۲۱ آذرماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دیگر اعضاء جلسه در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به دستور جلسه، سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه مشترک معاون آموزشی با پرفسور ناکارلا از دانشگاه بلونیای ایتالیا

طی جلسه مشترک که روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه میان معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین امور بین الملل دانشگاه با پرفسور ناکارلا از دانشگاه بلونیای ایتالیا برگزار شد، مذاکراتی در باره همکاری مشترک بین المللی در حیطه آموزش دانشجو میان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و برخی دانشگاههای مطرح در ایتالیا انجام گرفت و ....

برگزاری جلسه مشترک با امور بین الملل دانشگاه یاسوج

جلسه مشترک معاونت های  آموزشی و امور بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و یاسوج روز سه شنبه ۲۱ آذزماه راس ساعت ۱۱ در  دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و در خصوص فعالیتهای مشترک مرتبط با امور بین الملل این دانشگاهها و نحوه جذب دانشجویان خارجی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری

 تمدید مهلت ارسال فرآیند يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری تا ۱۰ دی ماه ۹۶

يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در اين جشنواره، فضا و بستر لازم برای حضور فعال عموم اعضای هيئت علمی دانشگاه ها در گروههای آموزشی در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهيا خواهد بود. ادمه مطلب...

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS