برگزاری سمینار مراقبت های حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای در دانشگاه

گروه مراقبت های حمایتی تسکینی معاونت آموزشی دانشگاه، چهارشنبه ۱۱ دیماه، همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اقدام به برگزاری سمینار دو روزه مراقبت های حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای، در تالار شهید حیدری دانشکده پرستاری و مامایی نموده است.ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳ الی ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۰ دی ماه سال ۹۸ با حضور دکتر علیرضا ایرج پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اعضاء شورا در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه گزارش ارزیابی ادارات آموزش دانشکده ها توسط دکتر حمید صادقی معاون مدیر امور آموزشی ارائه گردید، نقاط قوت و ضعف مشخص و برنامه ریزی در راستای بهبود عملکرد ادارات آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و از زحمات ایشان و تیم همراه در انجام بازدیدهای کارشناسی شده تقدیر بعمل آمد. ادامه مطلب

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد در قالب طرح یا تعهد خدمت تعداد ۵ عضو هیات علمی جذب نماید.ادامه مطلب

جلسه بررسی وضع موجود دستیاران پزشک پژوهشگر دانشگاه های کلان منطقه آمایشی ۷

بمنظور بررسی وضع موجود دستیاران پزشک پژوهشگر دانشگاه های کلان منطقه آمایشی ۷ جلسه ی با حضور دکتر آبتین حیدرزاده مشاور محترم معاونت تحقیقات و فناوری و دبیر برنامه پزشک پژوهشگر،معاون آموزشی، مدیر و معاون مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه،مسئولین برنامه پزشک پژوهشگر،مسئولین استعدادهای درخشان و مسئولین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای کلان منطقه ۷ روز یکشنبه ۸ دی ماه در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید.ادامه مطلب

هشتمین جلسه گروه مراقبت های حمایتی-تسکینی

هشتمین جلسه  گروه مراقبت های حمایتی-تسکینی ساعت ۷:۳۰ الی ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۷ دی ماه سال ۹۸ با حضور دکتر علی رضا ایرج پور مدیر گروه مراقبتهای تسکینی دانشگاه، معاونین آموزش تخصصی، تحصیلات تکمیلی و اعضای گروه مراقبت های حمایتی-تسکینی دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه موضوع شناسایی ظرفیت های موجود کوریکولوم رشته ها مطرح  و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نشست مدیر و معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه با دستیاران پزشک پژوهشگر

نشست  مدیر و معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه با دستیاران پزشک پژوهشگر ساعت ۱۱ الی ۱۲:۴۵ روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه درسالن شورای معاونت آموزشی برگزار گردید. دراین جلسه دستیاران در خصوص چالشهای موجود درخصوص برنامه تلفیق، نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی...را مطرح، سپس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

چهاردهمین شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

چهاردهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه مورخ ۴ دی ماه با حضور دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی، اعضا شورا و دکتر ناصر قدیری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و تیم همراه بعنوان میهمان در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه موضوع نشست دبیران کلان مناطق کشور مورخ ۱۰ و  ۱۱ بهمن مطرح و وظایف و مسئولیت هر یک از مدیران در هرحیطه مشخص گردید.ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS