مدیر امور پشتیبانی

آقای دکتر کریم ابراهیم پور

مشاور معاون آموزشی در امور اداری مالی و پشتیبانی 

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰۱۸- ۰۳۱

بخشی از وظایف سرپرست امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی

 - مشاوره به معاون آموزشی در امور مالی و اداری جهت بهره‌وری بهینه از منابع

- پیگیری تحقق بودجه‌های معاونت آموزشی
- ایجاد نظم و انضباط مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- برنامه‌ریزی در زمینه ارتقاء ساختار و عملکرد ادارات و واحدهای تحت پوشش حوزه معاونت آموزشی
- بهره مندی از ظرفیت های موجود به منظور برنامه ریزی و  ارتقای ساختار و عملکرد ادارات و واحدهای تحت پوشش
 - اولویت دادن به ایجاد نظم و انضباط و رعایت مقررات مالی و اداری 
-  اولویت بندی منابع موجود و ارزیابی نیازهای آموزشی و تجهیزات آموزشی دانشکده ها و مدیریت ها و واحدهای حوزه  
- پیگیری تحقق بودجه های معاونت و با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، 
-  فراهم نمودن شرایط لازم برای نیل به وظایف، اهداف و برنامه ها 
 - استفاده از توان اجرایی، بهره گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت کلیۀ حوزه های مرتبط در انجام امور محوله

 

ادارات زیرمجموعه شامل:

امور ساختمان تدبیر 

سعید صابری: هماهنگ کننده امور ساختمان تدبیر:۳۷۹۲۷۶۵۱

 

امور مالي و حسابداري:

رئيس امور مالي :  حميدرضا سعيدي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۶

حسابدار : فريبا طهماسبي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

حسابدار : مژگان مظاهری تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

برخي از وظايف حسابداري:

پرداخت اسناد هزينه هاي حوزه

پرداخت امور پرسنلي

حسابرسي هزينه هاي اداره

رسيدگي به اسناد هزينه

پيگيري تخصيص بودجه

پيگيري امور بانكي و چكها

حسابرسي كسورات حقوقي پرسنل

امور اداری

آقای میثم کریمی  تلفن ۳۷۹۲۸۰۲۰

بایگانی مرکزی،رابط امور رفاهی ،رابط اداری 

 بایگان :

مجتبی صادقی(مسئول بایگانی):  ۳۷۹۲۸۰۲۳

 بهزاد طاهری:۳۷۹۲۸۰۲۳

كارگزيني :

مسئول كارگزين : خانم حیدری  تلفن : ۳۷۹۲۸۵۲۴  

واحد كارگزيني كليه امور مربوط به كاركنان شاغل و بازنشسته واحدهاي معاونت آموزشي ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف اسامي را بر عهده دارد. تعداد پرونده هاي پرسنلي موجود در اين واحد ۲۵۶ جلد بوده كه ۱۴۰ جلد پرونده پرسنل بازنشسته مي باشد.

برخي از وظايف و مسئوليتهاي كارگزيني:

۱- صدور احكام كارگزيني (ماموريت، تغييرحقوق و مزايا، ارتقا رتبه و ...)

۲- امور تبديل وضعيت استخدامي كاركنان (تبديل وضع كاركنان از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي )

۳- امور تغيير پست و اعمال مدرك تحصيلي

۴- امور نقل و انتقالات پرسنلي

۵- امور انتقال كسورات بيمه اي پرسنل مشترك صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري

۶- امور مرخصي ها

۷- حضور غياب پرسنل

۸- امور مربوط به ايثارگران

۹- امور بازنشستگي پرسنل

۱۰- ارتقاء رتبه و ارتقاء طبقه

۱۱- ساير مكاتبات و انجام امور مقدماتي موارد فوق الذكر

كارپردازي:

كارپرداز  :میثم محمدی تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۱

            فاطمه شهباز

دبيرخانه :

مسئول دبيرخانه : پريوش حاج هاشمي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۰۶

اپراتور دبيرخانه : زهرا لبخندق

اپراتور دبيرخانه : محمدی    

اپراتور دبيرخانه : رویا حسینی

نامه رسان : ابراهيم پيرنجم الدين

نامه رسان : غلامرضا صادقپور

دفتر معاونت:

مسئول روابط عمومی و مسئول دفتر :  پروانه نصری تلفن ۳۷۹۲۸۰۰۱

کارشناس دفتر:  سهیلا السادات عقیلی تلفن ۳۷۹۲۸۰۰۲

 

مسئول انبار

 صادق هونجانی تلفن ۳۷۹۲۸۰۲۵ 

مسئول خدمات 

 سجاد عباسی تلفن ۳۷۹۲۸۰۱۰