اخبار گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی

بیستمین جلسه کمیته مراقبتهای حمایتی تسکینی

بیستمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی – تسکینی روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۷از ساعت ۱۰:۳۰تا ۱۲:۳۰ با حضور اعضای گروه در تالار حکمت معاونت  آموزشی دانشگاه تشکیل شد.ادامه مطلب

برگزاری هجدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی -تسکینی

هجدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی –تسکینی روز سه شنبه ۹۹/۰۷/۲۲ازساعت ۸ صبح با حضور دکتر علی رضا ایرج پور مدیر گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی و اعضاء گروه در تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد.ادامه مطلب

هفدهمین جلسه گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی

هفدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی تسکینی با موضوع افتتاح و راه اندازی درمانگاه در تاریخ ۹۹/۵/۲۱ از ساعت ۹ صبح با حضور اعضای گروه در سالن شورای شماره ۱بیمارستان سید الشهدا (ع) برگزار شد. در این جلسه موضوعات فرم های ارزیابی بیماران، برنامه هفتگی درمانگاه و چالش های راه اندازی درمانگاه و..مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین بازدیدی از درمانگاه توسط اعضای گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی –تسکینی انجام گرفت.                                                         

برگزاری شانزدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی-تسکینی

شانزدهمین جلسه گروه آموزشی مراقبتهای حمایتی-تسکینی روز سه شنبه ۹۹/۰۴/۳۱، ساعت۱۰:۳۰ با حضور دکتر علی رضا ایرج پور مدیر گروه مراقبتهای حمایتی تسکینی و اعضاء گروه درتالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد . در این جلسه موضوعات نتایج ارزشیابی کوریکولوم ها از نظر موضوعات مراقبت های حمایتی تسکینی، برگزاری سمپوزیوم سالانه گروه، راه اندازی درمانگاه مراقبت تسکینی در بیمارستان سیدالشهدا (ع) و فرایند ویزیت و ارائه مراقبت به بیماران در این درمانگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت وتصمیماتی اتخاد شد.ادامه مطلب

سمینار دو روزه مراقبت های حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای

گروه مراقبت های حمایتی تسکینی معاونت آموزشی دانشگاه، چهارشنبه ۱۱ دیماه، همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اقدام به برگزاری سمینار دو روزه مراقبت های حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای، در تالار شهید حیدری دانشکده پرستاری و مامایی نموده است.ادامه مطلب