اطلاعیه مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوانت تحصیلی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به ابلاغ مصوبات سی و یکمین جلسه ستاد مقابله بیماری کوووید-۱۹ دانشجویانی که به هر دلیل، امکان ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ندارند، می توانند از مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.