اولین جلسه کارگاه توانمند سازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر با موضوع «مهارت ارتباط با دانشجویان در معرض خطر» روز شنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور اساتید مشاور، دبیر و کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید. ادامه مطلب

در این جلسه دکتر حمید نصیری روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، پیرامون مهارت ارتباط سالم و موفق با دیگران مطالبی را بیان کرده و به پرسش حاضران پاسخ دادند. در پایان جلسه نیز توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از سامانه سما برای رویت و کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان ارائه گردید.