اطلاعیه جذب نیروی هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به منظور تأمین نیازهای آموزشی خود در گروه مامایی فراخوان جذب نیروی هیات علمی بالینی به صورت تعهدات را برگزار می‌نماید.ادامه مطلب

متقاضیان رشته مذکور می توانند مدارک خود را از تاریخ ۲۰/۱۱/۹۹ لغایت ۲۰/۱۲/۹۹به آدرس شاهرود – میدان هفت تیر – ساختمان مرکزی دانشگاه – معاونت آموزشی دانشگاه – دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه – طبقه سوم – اتاق ۴۲۳ ارسال فرمائید.