برگزاری اولین فراخوان جذب هیأت علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

«اولین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در قالب هیأت علمی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دکتری تخصصی Ph.D.» در پورتال معاونت آموزشی این دانشگاه به آدرس http://edu.mazums.ac.ir قرار گرفته است. لذا متقاضیان از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت ۹۹/۱۲/۱۲ می‌توانند با مراجعه به آدرس مذکور و کسب اطلاعات لازم، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.