فراخوان جذب نیروی هیات علمی بصورت تعهدات و قراردادی موقت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به منظور تأمین نیازهای آموزشی خود در گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی فراخوان جذب نیروی هیات علمی بصورت تعهدات و قراردادی موقت (حداکثر ۳ سال)را بصورت هیات علمی برگزار مي‌نماید. ادامه مطلب

متقاضیان رشته مذکور می توانند مدارک خود را از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ لغایت ۹۹/۱۱/۲۶به آدرس بیرجند – خیابان غفاری – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – دانشکده بهداشت – طبقه همکف راهروی شماره ۱ – امور پژوهشی دانشکده ارسال فرمائید.

لازم به توضیح است موعد ارسال مدارک غیر قابل تمدید بوده و به مدارکی که پس از ۲۶ بهمن ماه به این دانشگاه ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرايط عمومي

الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

ب) داشتنتابعيتجمهورياسلاميايران                       

ج) نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه

 

نکته جهت دریافت موارد شرایط اختصاصی و اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند مراجعه نمایید.

 

مدارك لازم:

۱-فرم پرسشنامه تکمیل شده

۲-کپی صفحات شناسنامه

۳-کپی دو طرف كارت ملي

۴- دو قطعه عكس جديد ۴*۳

۵- آخرين حکم کارگزینی (درصورت داشتن رابطه استخدامی)

۶- کپی کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت دوره نظام وظيفه (مخصوص برادران)

۷- شناسنامه علمي (CV) به همراه مستندات آموزشی، پژوهشی و اجرایی ذکر شده در رزومه.