اطلاعیه آزمون دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) سال ۱۳۹۹(آزمون شفاهی شرکت کنندگان دارای حد نصاب قبولی)

جهت مشاهده اسامی شرکت کنندگانی که حدنصاب قبولی را کسب نموده و چگونگی برگزاری آزمون شفاهی اینجا را کلیک نمایید