برگزاری پنجاه و هفتمین دوره آزمون MHLE در مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)

  آزمون زبان انگلیسی مقطع  دکتری تخصصی Ph.D  رشته های علوم پزشکی ( MHLE) به صورت الکترونیک از ساعت ۹  لغایت ۱۰:۳۰  روز سه شنبه مورخ ۹۹/۵/۰۷ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ابلاغی وزارت متبوع در مرکز آزمونهای دانشگاه (ساختمان تدبیر)  برگزار گردید.