زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۹۹

به اطلاع داوطلبین محترم می رساند زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۹۹ از تاریخ‌های ۲۷، ۲۸ و ۲۹ تیر ماه به تاریخ‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه سال جاری تغییر یافت.ادامه مطلب