سلسه جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی

با توجه به ضرورت توجه به اصول اخلاقی در ارتباط با فضای مجازی و توانمندسازی اعضای هیات علمی در این حوزه دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران سلسله جلسات ماهانه اخلاق در فضای مجازی را با امتیاز فرهنگی به صورت جلسه آنلاین برگزار می کند.ادامه مطلب