تخفیف شهریه دروس ترم تابستانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۹۹

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در نظر دارد با هدف مساعدت با متقاضیان این برنامه و پشتیبانی از فرایندهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۵۳ درس مجازی ترم تابستانی ۱۳۹۹ را با ۴۰ درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارائه دهد ادامه مطلب

به پیوست جدول شهریه تخفیف یافته مصوب به انضمام فراخوان  دوره ارائه می گردد.

فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی

اطلاعیه تخفیف ۴۰ درصدی به دانشجویان

جدول تخفیف شهریه دروس ترم تابستانی مجازی ۹۹