قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

با عنایت به برگزاری ترم تابستانه به روش مجازی توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سال ۱۳۹۹، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ضمن مطالعه اطلاعیه و پوستر فراخوان ، برای تایید فرم مربوطه و ثبت نام به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر معاونت آموزشی مراجعه نمایند.ادامه مطلب

 

جهت دریافت اطلاعیه فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان دانشگاهها در سال ۹۹ اینجا را کلیک نمایید.