اطلاعیه پذیرش دانشجو در دوره MPH بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به استحضار می رساند این دانشگاه با توجه به نامه  وزارت متبوع و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد برای سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به پذیرش دانشجو در دوره MPH با گرایش تخصصی بهداشت حرفه‌ای اقدام نماید. ادامه مطلب

*گرايش اپيدميولوژي ميداني تنها در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا خواهد شد.

ساير مشخصاتي را كه دانشگاه ميبايست اعلام نمايد:

آدرس محل اجراي آزمون * : دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده بهداشت

آدرس محل توزيع كارت* : قزوین – بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده بهداشت

* در زمينه آدرس محل اجراي آزمون و محل توزيع كارت دانشگاه هاي حوزه تهران مي توانند با توافق يكديگر آزمون و توزيع كارت را در يك محل انجام دهند.

شماره هاي تماس يا آدرس سايت اينترنتي جهت كسب اطلاعات بيشتر براي داوطلبان : ۵-۳۳۳۳۶۰۰۱- www.qums.ac.ir

وجه ثبت نام : ۷۰۰/۰۰۰ ریال

شماره حساب : ۵۷۶۴۱۱۳۴  بانک رفاه کارگران – شعبه علوم پزشکی

مراجع براي آزمون كتبي : زبان عمومی انگلیسی- آمار زیستی و شاخص های بهداشتی – درسنامه بهداشت و پزشکی اجتماعی جلد ۱ و ۲

منابع اختصاصی: عوامل زیان آور فیزیکی- عوامل زیان آور شیمیایی- سم شناسی- ارگونومی شغلی - ایمنی

مدارك مورد نياز براي ثبت نام : ۲ قطعه عکس ۳در ۴ ، کپی شناسنامه، ارائه فیش واریزی