اطلاعیه درخصوص نحوه برگزاری امتحانات داخلی دانشگاه و آزمونهای کشوری

با توجه به مکاتبه شماره ۶۹۴/۳۰۰/ مورخ ۱۲/۳/ ۱۳۹۹ معاون محترم بهداشتی وزارت متبوع وپروتکل الحاقی آن درخصوص نحوه برگزاری امتحانات داخلی دانشگاه و آزمونهای کشوری به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند از همراه داشتن هرگونه  وسائل اضافی  از قبیل :کیف ، کتاب ، جزوه تلفن همراه و...هنگام ورود به مرکز آزمون جدا خودداری نمایند شایان ذکر است مرکز آزمون هیچگونه مسئولیتی در قبال تحویل وسائل ، سرقت و یا مفقود شدن وسائل اضافی دانشجویان و داوطلبان وارد شده به مرکز را عهده دار نخواهد بود .