استانداردهای خدمات در کووید ۱۹

 پروتکل بهداشتی جهت برگزاری انواع آزمون ها

جایگاه و کاربرد آزمایشهای سرولوژی در ارتباط با تشخیص بیماری کووید-۱۹

پیشگیری از مسمومیت ناشی از مواد ضدعفونی کننده

نسخه ششم فلو چارت تشخیص و درمان COVID.19 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری

رفتارهای زیان رسان جرایم و مجازات های مربوط به شیوع ویروس کرونا

راهنمای مراقبت از نوزاد متولد از مادر مشکوک یا مبتلا به بیماری کووید ۱۹

دستورالعمل خدمات فیزیوتراپی در پاندمی ویروس ۱۹

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در خوابگاه و پانسیون

راهنمای تامین وسایل حفاظت فردی در اپیدمی کووید-۱۹  

دستورالعمل تجویز داروهای آنتی کواگولانت در بیماران مبتلا به عفونت کووید-۱۹

راهنمای احیا در بیماران  مبتلا یا مشکوک به کووید ۱۹ (کرونا)

استاندارد استفاده از حمایت برون پیکری حیات ECMO, ECLS

استاندارد پایش برون­ده قلبی

استاندارد خدمات در منزل، مراقبت از بیماران کووید ۱۹ (کرونا)  و استاندارد خدمات در منزل برای بیماران با آسیب مغزی و ترخیصی از  icu

معیارهای بازگشت به کار پرسنل بهداشتی درمانی بعد از ابتلا به بیماری کووید-۱۹  

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در سالمندان بستری دارای سوء تغذیه

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان

شناسنامه و استاندارد خدمت بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاقی  در بیماران سرپایی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه درمانی و مشاوره تغذیه در بیماران بستری مبتلا به دمانس

راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به کووید- ۱۹