اطلاعیه ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته فوریتهای پزشکی ۹۹-۹۸

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۹-۹۸ رشته فوریتهای پزشکی موارد زیر را درخصوص ثبت نام اینترنتی و حضوری باطلاع میرساند:ادامه مطلب

ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ لغایت ۹۸/۱۱/۱۳ از طریق همین سایت انجام خواهد شد

ثبت نام حضوری  وتحویل مدارک پذیرفته شدگان روز دو شنبه مورخ  ۹۸/۱۱/۱۴  انجام خواهدشد.

شروع کلاسها از روز دوشنبه مورخ  ۹۸/۱۱/۱۴ خواهد بود

جهت ثبت نام اینترنتی موارد زیر را انجام دهید:

الف:  پذیرفته شده  پیش از شروع به ثبت نام ، فرمها ی زیررا دانلود، پرینت  ، تکمیل و امضا نمایند وپس از آن به همراه سایر مدارک خود اسکن نموده ودر هنگام ثبت نام اینترنتی در سامانه بارگذاری نمایند.

فرم شماره   (۱و۲)  (کلیه پذیرفته شدگان ملزم به تکمیل این فرم می باشند)

فرم شماره   (۳و۴) (تعهد  تسویه حساب باصندوق های رفاه دانشجویان )

فرم شماره   (۵) (تعهد مخصوص پذیرفته شدگان دوره روزانه)

فرم شماره   (۷) نمونه فرم جایگزین فراغت ازتحصیل که تازمان ثبت نام موفق به اخذ گواهی خودنشده اند.

فرم شماره   (۹) فرم مغایرت عکس با چهره دانشجومندرج درفرم اطلاعات قبولی

فرم شماره   (۱۱) اطلاعات عمومی پذیرفته شدگان

فرم شماره   (۱۰) نام نویسی پذیرفته شدگان

عکس جدید اسکن شده

مدارکی که لازم است پذیرفته شدگان درثبت نام اینترنتی اسکن وبارگذاری نموده  ودرزمان ثبت نام حضوری ارائه نمایند.

۱) اصل فرمهای ثبت نامی

۲  ) اصل  شناسنامه (تمام صفحات)

۳  ) عکس ۳*۴ تمام رخ رنگی ۳ قطعه

۴) اصل کارت ملی

۵  ) مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان ذکور باشد

۶) اصل  یاگواهی مدرک دوره کاردانی

۷ ) اصل گواهی پایان طرح نیروی انسانی یامعافیت از آن

۸) اصل حکم کارگزینی ویاگواهی کارمندان رسمی وپیمانی وزارتخانه ها ،سازمان ها ویا ارگانهای دولتی

۹)اصل حکم مرخصی کارکنان دولت ویاموافقت بدون قید وشرط سازمان متبوع

۱۰) موافقت نامه رسمی ازمحل خدمت مبنی برعدم همزمانی وتداخل ادامه تحصیل وادامه خدمت طرح نیروی انسانی

۱۱) مجوزادامه تحصیل یا ارائه اصل گواهی تسویه حساب صندوقهای رفاه دانشجویان

خدمات قابل ارائه معاونت دانشجوئی  و فرهنگی دانشگاه:     
۱-برای انجام کلیه امور مربوط به امور دانشجوئی شامل خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، کارت تغذیه، تکمیل فرم پرونده سلامت از طریق سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس http://csa.mui.ac.ir  مراجعه نمائید.

 

شروع کلاسهای نیمسال دوم  ۹۹-۹۸  رشته فوریتهای پزشکی   : درتاریخ ۹۸/۱۱/۱۴

 

در زمان ثبت نام حضوری، کلیه متقاضیان موظف به پرداخت مبلغ۱۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه کارت جامع دانشجویی(کارت کتابخانه، کارت غذا و...) می باشند

 

آدرس و تلفن امور خوابگاهها: اصفهان- خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-  طبقه فوقانی سلف مرکزی- اداره امور خوابگاه ها. تلفن : ۰۳۱۳۷۹۲۴۵۱۰ و ۰۳۱۳۷۹۲۴۵۰۴

دانشجویان با سهمیه شاهد و ایثارگر (جانبازان ۱۵% و بالاتر، همسر و فرزند جانبازان ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزند شهید ، همسر و فرزند آزاده) فرمهای مربوطه را از طریق لینک ذیل دریافت و تکمیل نمایند.

https://edu.mui.ac.ir/2301  


برای انجام کلیه امور مربوط به خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، ، تکمیل  نمودن فرم پرونده سلامت از طریق سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس    csa.mui.ac.ir  اقدام نمائید.

تکمیل پرسشنامه های سامانه رسد با ورود به لینک معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به آدرس فوق  sepad.mui.ac.ir (پس از ثبت نام اینترنتی با شماره دانشجویی به عنوان کد کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور وارد شوید

 

 

 تذکر مهم                                         قابل توجه کلیه  پذیرفته شدگان عزیز

لازم است به یکی ازنزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت (مرکز خدمات جامع سلامت ،پایگاه بهداشتی یا خانه بهداشت ) مراجعه وضمن تشکیل پرونده الکترونیک سلامت کد خانوار(پرونده الکترونیک سلامت) رادریافت وهمراه داشته باشند . 

 * تذکر مهم : کلیه پذیرفته شدگان موظفند فرمها ومدارک مذکور را اسکن نموده و در ثبت نام الکترونیکی بارگذاری نمایند و در زمان ثبت نام حضوری اصل آن را تحویل آموزش دانشگاه نمایند.

محل ثبت نامدانشگاه علوم پزشکی اصفهان -ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه
 -طبقه همکف -اداره خدمات آموزشی