برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پژوهشی(PhD By Research)

مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پژوهشی(PhD By Research) سال ۹۹-۹۸ در رشته ژنتیک پزشکی پژوهشی از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲۲ مردادماه سال ۹۸ با حضور اعضا کمیته های منتخب و مصاحبه در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل شد . در این جلسه پس از بررسی جزئیات و نیز سوابق آموزشی ، پژوهشی داوطلبان مدارک  جهت ارزیابی های بعدی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال گردید.