اداره دانش آموختگان

ساعت پاسخگویی تلفنی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ هر روز به جز روزهای تعطیل 

 

تا زمان رفع مشکل حساب وزارت متبوع جهت تمبر دانشنامه مبلغ ۱۰۰۰ تومان به شماره حساب ۲۱۳۸۳۱۰۲۶۶۰۰۰ بانک رفاه(حساب درآمد معاونت آموزشی) با کد شناسه ۷۱۰۸۳۱۰۲۶۶۰۰۰۰۴۳۰(شایان ذکر است کد شناسه حتما قید گردد)  واریز گردد.

ضمنا قبل از اقدام به ثبت نام در سامانه غیرحضوری درخواست مدارک، ثبت نام در سامانه http://alumni.mui.ac.ir/‎ الزامی است.

فیلم آموزش تصویری ورود به سامانه صدور غیرحضوری اصل مدارک تحصیلی

 

 

متقاضیان اخذ مدرک تحصیلی